หน้าหลัก วัดหนองสวง พระครูสุธีวรสาร ประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม ดาวน์โหลด วิดีโอ ถาม-ตอบ ติดต่อวัดหนองสวง
  เมนูหลัก
 
  สถิติการเยี่ยมชม
 
 

ร่วมทอดผ้าพระกฐินสามัคคีฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี


๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
ร่วมทอดผ้าพระกฐินสามัคคีฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระสังฆราช
ที่วัดหนองสวง ต.หนองสรวง อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ 

ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าพระกฐินสามัคคีฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระสังฆราช
ทอดถวาย  ณ  วัดหนองสวง  ตำบลหนองสรวง  อำเภอหนองกุงศรี  จังหวัดกาฬสินธุ์
๒ – ๓  เดือนพฤศจิกายน  ๒๕๕๖

*************************

        เนื่องในเทศกาลกฐินทานปี  พ.ศ. ๒๕๕๖ นี้  เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร  สมเด็จพระสังฆราช  สกลมหาสังฆปริณายก ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณประทานผ้าพระกฐินพร้อมบริวารให้บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ทอดถวาย ณ วัดหนองสวง เพื่อสมทบทุนสร้าง “ศาลาปฏิบัติธรรม ๑๐๐ ปี สมเด็จพระสังฆราช” ลักษณะเป็นอาคารทรงไทยประยุกต์  ๒  ชั้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

        ๑.  ใช้เป็นที่ประชุมสัมมนาสำหรับคณะสงฆ์และหน่วยงานอื่น ๆ ทั้ง ภาครัฐและเอกชน

        ๒. ใช้เป็นที่เรียนพระปริยัติธรรมสำหรับพระภิกษุสามเณร 

        ๓. ใช้เป็นที่ปฏิบัติธรรมและที่พักสำหรับผู้มาปฏิบัติธรรมได้ครั้งละ ๒๐๐ คน 

        ซึ่งใช้งบประมาณทั้งสิ้นจำนวน ๗,๘๐๐,๐๐๐ บาท  เพื่อให้การดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ จึงขอเชิญชวนท่านพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ได้ร่วมกันบริจาคเงินสมทบทุนสร้าง“ศาลาปฏิบัติธรรม ๑๐๐ ปี สมเด็จพระสังฆราช” ตามกำลังศรัทธาและเพื่อเป็นการสร้างเสริมบุญบารมี ทำบุญต่ออายุสืบชะตาชีวิตให้เป็นผู้มีอายุยืนยาวนาน  ปราศจากโรคาพาธภัยพิบัติทั้งมวล  เจริญมั่นคงในหน้าที่การงาน  โดยมีกำหนดการดังนี้

วันเสาร์ที่ ๒  เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๖  แรม  ๑๔ ค่ำ  เดือน  ๑๑

        เวลา  ๐๘.๐๐  น.   ตั้งองค์พระกฐินที่วัดหนองสวงเพื่อเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนร่วมบำเพ็ญกุศล

        เวลา  ๑๑.๐๐  น.  ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสามเณร  

        เวลา  ๑๕.๐๐  น.   ขบวนแห่อัญเชิญผ้าพระกฐินสามัคคีรอบหมู่บ้านหนองสรวงตามประเพณีท้องถิ่น

        เวลา  ๑๙.๐๐  น.   พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์สมโภชผ้าพระกฐินสามัคคี

วันอาทิตย์ที่  ๓  เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๕  ขึ้น  ๑  ค่ำ  เดือน  ๑๒

        เวลา  ๐๗.๐๐  น.  -    ทำบุญตักบาตรภายในบริเวณวัด  ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์  

                                  ร่วมรับประทานอาหารเช้า 

        เวลา  ๑๐.๐๐  น.   -  พิธีถวายผ้าพระกฐินสามัคคี  พระสงฆ์ประกอบพิธีกฐินกรรม  พระสงฆ์อนุโมทนา 

                                  รับของที่ระลึกเป็นเสร็จพิธี

        จึงขอเชิญชวนท่านพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน  ได้ร่วมทอดผ้าพระกฐินสามัคคี ตามกำลังศรัทธาและเพื่อเป็นการสร้างเสริมบุญบารมีและปราศจากโรคาพาธภัยพิบัติทั้งมวล  เจริญมั่นคงในหน้าที่การงานตลอดกาลนานเทอญฯ

 

หมายเหตุ     ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าพระกฐินสามัคคีในครั้งนี้ สามารถบริจาคเงินสมทบ

           โดยผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาหนองกุงศรี ชื่อบัญชีวัดหนองสวง

           เลขที่บัญชี ๔๔๖-๑-๐๒๘๙๗-๖ เสร็จแล้วขอความกรุณาส่งสำเนาการโอนเงินไปยังวัดหนองสวง 

           เลขที่ ๕๖  หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองสรวง  อำเภอหนองกุงศรี  จังหวัดกาฬสินธุ์  ๔๖๒๒๐ เพื่อออก

           ใบอนุโมทนาบัตรหรือโทรศัพท์ติดต่อพระครูสุธีวรสาร  เจ้าอาวาส ๐๘-๗๘๕๘-๕๑๓๘ 

           E-mail.  Chantum51@gmail.coM

โดย : วัดหนองสวง   วันที่อัพเดต : 08/10/2013
 


 
วัดหนองสวง เลขที่ ๕๖ หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๒๒๐
ติดต่อพระครูสุธีวรสาร เจ้าอาวาส 
๐๙๑-๘๖๕๒๗๕๔ E-mail:Chantum51@gmail.com www.watnongsuang.net
ปรับปรุงข้อมูลครั้งล่าสุดเมื่อ 12 สิงหาคม 2562
QR Code เว็บไซต์