หน้าหลัก วัดหนองสวง พระครูสุธีวรสาร ประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม ดาวน์โหลด วิดีโอ ถาม-ตอบ ติดต่อวัดหนองสวง
  เมนูหลัก
 
  สถิติการเยี่ยมชม
 
 

สรุปศาสนกิจเดือนกันยายน ๒๕๕๙


จันทร์-ศุกร์ ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ปฏิบัติงานปกติที่วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
๑ ก.ย.

แรม ๑๔ ค่ำ เดือน ๙
๐๗.๐๐ น.
พุทธศาสนิกชน จำนวน ๒๙๗ คน ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๑๐ รูป เนื่องในวันทำบุญข้าวประดับดิน ณ วัดหนองสวง และร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินผู้สูงอายุปีที่ ๑๔
๑๓.๐๐ น. พระสงฆ์ ๓๘ รูป ร่วมฟังพระปาฏิโมกข์ ณ ที่พักสงฆ์ประเสริฐธรรม บ้านหนองกบ ต.โคกเครือ อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ สวดโดยพระพิทักษ์ รตินฺธโร วัดโสกเน่หา

๒ ก.ย.๕๙

๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น. ประชุมงานนิเทศการศึกษาและอาจารย์ภายใน มร.วศ.ก.

๓ ก.ย.๕๙

๐๘.๓๐ น. พิธีไหว้ครูของนักศึกษาวิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย โดยมีพระเดชพระคุณพระราชบัณฑิต อธิการบดีเมตตามาเป็นประธานในพิธี ณ ศาลาหอฉันวัดประชานิยม ช่วงบ่ายให้โอวาทและนโยบาย ๓ ป.แก่บุคลากร ประโยชน์ ประหยัด ประยุกต์...

๔ ก.ย.๕๙

๑๒.๐๐ น. คณะศรัทธาญาติพี่น้องท่านภานุพงษ์ มหชฺฌาสโย บ้านนาเชือก อ.ยางตลาด ร่วมทำบุญถวายกระย่องใส่ดอกไม้บูชาพระ และจตุปัจจัย จำนวน ๓,๔๔๙ บาท ณ วัดหนอวสวง

๕ ก.ย.๕๙

๑๘.๐๐ น. ผู้แทนนักศึกษา มมร.วศ.ก.มอบถวายเงินจากกิจกรรมไหว้ครูเพื่อถมดินวิทยาลัยแห่งใหม่ จำนวน ๑๙,๓๘๐ บาท

๙ ก.ย. ๕๙

๐๗.๐๐ น. ท่านสุรพันธ์ ศิลปสุวรรณ นายอำเภอหนองกุงศรี นายญาณพล ภูคะมา นายกทต.นส.นายพูนพัฒน์ ศิลาพัฒน์ กำนันตำบลหนองสรวง ผู้นำชุมชน และอุบาสกอาบาสิกา ร่วมทำบุญตักบาตร สมาทานศีล ถวายภัตตาหารเช้า ณ วัดหนองสวง

๑๐ ก.ย. ๕๙

๑๗.๓๐-๒๑.๐๐ น. ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์แผ่เมตตาอธิษฐานจิต เทเสาร์พระมหาเจดีย์ วัดป่ามัชฌิมวาส บ้านดงเมือง โดยมีพระเดชพระคุณพระโพธิญาณมุนี (หลวงปู่เมือง) เป็นประธานมีประชาชนร่วมบริจาคสมทบสร้างพระมหาเจดีย์ จำนวน ๒๖๓,๑๐๒.๕๐ บาท

๑๑ ก.ย. ๕๙

๐๘.๐๐ น. อบรมพระนักเผยแผ่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือปี ๒๕๕๙ ณ ศูนย์วิทยบริการสิรินธร มมร.อส. ขอนแก่น

๑๔ ก.ย. ๕๙

๑๐.๐๐ น. พระสงฆ์ ๙ รูป เจริญพระพุทธมนต์ ฉันภัตตาหารเพล เนื่องในการทำบุญฉลองครบ ๔๓ ปี ที่ว่าการอำเภอหนองกุงศรี โดยหลวงพ่อพระครูปทุมสมณวัตร เจ้าคณะอำเภอเป็นประธานสงฆ์ นายสุรพันธ์ ศิลปสุวรรณ นายอำเภอหนองกุงศรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

๑๕ ก.ย. ๕๙

๑๐.๐๐ น. วันนี้โยมปรัชญา จิตต์ปรัชญา นายช่างใหญ่ผู้ควบคุมดูแลการก่อสร้างพระมหาเจดีย์วัดป่ามัชฌิมวาส บ้านดงเมือง ได้นำมาสเตอร์แปลนประกอบการสร้างอาคารต่างๆ ภายในวิทยาลัยแห่งใหม่เข้าหารือ และได้บริจาคเงินสมทบซื้อดินถมที่ด้วยจำนวน ๑,๐๐๐ บาท คุณสุทธิชาติเจริญดี พร้อมครอบครัว ๒,๐๐๐ บาท คุณยายบักเตียง แซ่ฮ็อ น.ส.ทัตชญา หาญธนะพล ๔๑๐ บาท รวมเป็น ๓,๔๑๐ บาท ณ มมร. วศ.ก.

๑๖ ก.ย. ๕๙

๐๗.๐๐ น. พี่น้องประชาชนชาวบ้านหนองสรวง ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันทำบุญข้าวสากจำนวน ๔๓๔ คน เข้าร่วมโครงการหนึ่งเทศบาล หนึ่งคุณธรรม โดยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ และโครงการอำเภอยิ้ม โดยนายสุรพันธ์ศิลปสุวรรณ นายอำเภอหนองกุงศรี เป็นประธาน โดยท่านให้ชื่อโครงการที่บูรณาการกันว่า "โครงการอำเภอยิ้มอิ่มบุญคู่คุณธรรม" และขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีปีที่ ๑๔ ทอดถวายที่วัดหนองสวง จำนวน ๑๙๓,๔๓๔.๕๐ บาท

๑๘ ก.ย. ๕๙

๑๓.๐๐ น. พระสงฆ์ ๑๓ รูป สวดมาติกา บังสุกุล ฌาปนกิจศพแม่แดง ภูพวก ที่ถึงแก่กรรมด้วยโรคมะเร็งเต้านม สิริยุ ๖๖ ปี ๘ วัน ณ เมรุวัดหนองสวง คณะศรัทธาเจ้าภาพได้บริจาคเงินเป็นเจ้าภาพเครื่องเสียงไว้ที่ศาลาบุญมีวิมุติ (ศาลาเมรุ) จำนวน ๑,๐๐๐ บาท

๒๐ ก.ย. ๕๙

๐๕.๕๐ น. ออกเดินทางจากวัดไปขึ้นเครื่องที่ขอนแก่น
๑๐.๓๐ น. ถึงมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ศาลายา นครปฐม
๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ ณ อาคารสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ ชั้น ๕ ห้อง ๕๐๑ มี ๕ วาระการประชุม ๖ วาระ ๑. เรื่อง ประธานแจ้งให้ทราบ ๒ เรื่อง ๒. เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ วาระ ๓,๔ ไม่มี ๓. เรื่อง พิจารณา มี ๒๐ เรื่อง ถอน ๓ เรื่อง มมร. วศก. มีอนุมัติจบ ป.ตรี ๒๒ รูปคน ๔. เรื่อง อื่นๆ อนุมัติขอจบปริญญาตรี,โท,เอก เพิ่มเติม

๒๑ ก.ย. ๕๙

๐๙.๐๐ น. "วันวานที่พากเพียร วันเกษียณที่ภาคภูมิ" ร่วมงานเกษียณบุคลากร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ศาลายา นครปฐม

๒๔ ก.ย. ๕๙

๑๕.๐๐ น. คณะสงฆ์อำเภอหนองกุงศรี ธ. และอุบาสกอุบาสิกา ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนสร้างอุโบสถวัดสว่างศรีคงคา บ้านนาอวน ต.หยองสรวง อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ จำนวนเงิน ๔๒,๑๕๖ บาท
๑๘.๐๐ น. พระสงฆ์ ๔ รูปสวดมาติกา บังสุกุลงานศพนายสมัย กระบุญเรือง อายุ ๕๖ ปี คุ้มโนนกกดู่บ้านหนองสรวง สังขารทั้งหลาย ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ ไม่มีตัวตน...
๑๙.๐๐ น. นำพระสงฆ์ อุบาสกอุบาสิกา เด็กนักเรียนชายหญิง ร่วมทำวัตร เจริญพระพุทธมนต์ฟังเทศน์ ที่ศาลาการเปรียญวัดหนองสวง

๒๕ ก.ย. ๕๙

๑๒.๐๐ น. พระสงฆ์ ๕ รูป สวดมาติกา บังสุกุลงานฌาปนกิจศพ นายสมัย (ป๊อด) กระบุญเรื่อง ณ เมรุชั่วคราวที่พักสงฆ์เทพพิทักษ์คุ้มโนนกกดู่
๑๔.๓๐ น. พระสงฆ์ ๑๔ รูป ให้การบรรพชาอุปสมบทนายพิศมัย สอนคำหาร ณ วัดหนองสวง

๒๖-๒๗ ก.ย.

โครงการพัฒนาพระผู้นำชุมชน พระสังฆาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ (ธรรมยุต) ร่วมกับมมร. วศ.ก. ณ วัดประชานิยม เมืองกาฬสินธุ์ ภาคเช้า พระเดชพระคุณพระธรรมดิลก เจ้าคณะภาค ๙ (ธรรมยุต) เป็นประธานเปิดโครงการ และบรรยายพิเศษ ภาคบ่าย นายวินัย วิทยานุกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสุรพจน์ รัชชุศิริ และนายอโณทัย ธรรมกุล รองผู้ว่าราชจังหวัด กราบลาพระสงฆ์ในการเกษียณอายุราชการ เสร็จแล้วฟังบรรยายตามตารางกำหนดการ

๒๗-๓๐ ก.ย. ตรวจและเตรียมเอกสารหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ใส่แฟ้มจากองค์ประกอบที่ ๑-๖ รวม ๑๕ แฟ้ม พึ่งแล้วเสร็จเมื่อเวลา ๒๐.๔๐ น.
๒๘ ก.ย. ๕๙ ๑๐.๐๐ น. คุณโยมปรัชญา จิตต์ปรัชญา (นายช่างปุ๋ย) ได้หารือแปลนพื้นที่เพื่อทำมาสเตอร์แปลวิทยาลัยฯแห่งใหม่
๓๐ กย. ๕๙ ๐๗.๓๐ น.ท่าน ผอ.เสนอ กัลยาวงศ์ นำคณะครูนักเรียนโรงเรียนหนองสวงวิทยาคมและชาวบ้านหนองสรวง ร่วมทำบุญตักบาตรถวายภัตตาหารเช้าพระสงฆ์ ๙ รูป เนื่องในวันเกษียณอายุราชการของท่าน ผอ.เสนอ กัลยาวงศ์
๑๐.๐๐ น. ผู้เข้าร่วมงานฟังบรรยายพิเศษ "กตัญญูกตเวทิตาธรรม" โดยพระครูสุธีวรสาร,ดร.
๑๒.๔๔ น. ถวายสักการะ กตเวทิตาธรรมแด่พระครูคุณสารพินิจ อาจารย์ผู้สอนสั่งเมื่อครั้งเราเรียนปริญญาตรีและท่านก็อบรมสั่งสอนเราจนถึงปัจจุบัน ขอกราบขอบพระคุณในเมตตาคุณ และสำนึกในพระคุณตลอดไป
   

 

โดย : วัดหนองสวง   วันที่อัพเดต : 14/12/2016
 


 
วัดหนองสวง เลขที่ ๕๖ หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๒๒๐
ติดต่อพระครูสุธีวรสาร เจ้าอาวาส 
๐๙๑-๘๖๕๒๗๕๔ E-mail:Chantum51@gmail.com www.watnongsuang.net
ปรับปรุงข้อมูลครั้งล่าสุดเมื่อ 12 สิงหาคม 2562
QR Code เว็บไซต์