หน้าหลัก วัดหนองสวง พระครูสุธีวรสาร ประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม ดาวน์โหลด วิดีโอ ถาม-ตอบ ติดต่อวัดหนองสวง
  เมนูหลัก
 
  สถิติการเยี่ยมชม
 
 

สรุปศาสนกิจประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙


จันทร์-ศุกร์ ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ปฏิบัติงานปกติที่วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
๑ ส.ค.

๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู้ (Knowledge Mamagemente)

๑๐.๓๐ น. ประชุมหารือเตรียมการเพื่อขยายถนนเข้าวิทยาลัยฯแห่งใหม่ร่วมกับท่านรองนายกเทศบาล ตำบลลำพาน,สท.,ผู้ใหญ่บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ ๑๖ ต.ลำพาน อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ ณ ห้องประชุม ๒๐๒ มมร.วศ.ก.

๓ ส.ค.

๑๑.๐๐ น. พระสงฆ์ ๑๔ รูป ร่วมให้การบรรพชาอุปสมบท นายณัฐพล อัคจิต ณ อุโบสถวัดพุทธนิมิต ภูค่าว

๑๓.๐๐ น.พระสงฆ์ สามเณร ๑๕ รูปฌาปนกิจศพพ่อชนะ อนุสรณ์ ณ เมรุวัดหนองสวง ต.หนองสรวง   อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์

๑๘.๐๐ น. พระสงฆ์ ๖ รูป สวดมาติกา บังสุกุล งานศพแม่ทองคำ บุญฤทธิ์ ณ บ้านหนองสรวง   หมู่ที่ ๑๐ และจะทำการฌาปนกิจศพวันที่ ๔ กค.เวลา ๑๕.๐๐ น.

๑๙.๐๐ น. พระสงฆ์ ๙ รูป สวดพระพุทธมนต์ ๓ คาบ งานบำเพ็ญกุศลอุทิศพ่อชนะ อนุสรณ์   พรุ่งนี้เช้าทำบุญตักบาตร ที่บ้านหนองสรวง หมู่ที่ ๔

๙ ส.ค.

๑๓.๓๐-๑๖.๕๐ น. เป็นประธานประชุมคณะกรรมการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีระดับจังหวัด ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ ณ สพป.กส.๑

๑๐ ส.ค.

๑๓.๐๐ น. ฌาปนกิจศพนางนันทนา วัตตะโน อายุ ๕๐ ปี ณ เมรุวัดหนองสวง


๑๑ ส.ค.

ถมดินปรับพื้นที่บริเวณสร้างวิทยาลัยฯแห่งใหม่ ด้วยเงินบริจาคของศิษยานุศิษย์หลวงปู่พระโพธิญาณมุนี และพี่น้องชาวกาฬสินธุ์ และขออนุโมทนาบุญกับคุณแฮแบท ครูอ๋อย โธบันน์ พร้อมลูกสาวจากประเทศ เยอรมันนี ร่วมบริจาค ๒,๐๐๐ บาท

๑๒ ส.ค.

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ คณะครู นักเรียน และประชาชนชาวบ้านหนองสรวง หมู่ ๑,๒,๔,๑๐ ประมาณ ๔๐๐ คน ร่วมทำบุญตักบาตร ถวายราชสักการะ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงเจริญ พระชนมพรรษา ครบ ๗ รอบ ๘๔ พรรษา ณ วัดหนองสวง ต.หนองสรวง อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์

๑๓ ส.ค.

๑๓.๐๐ น. พระสงฆ์สามเณร ๒๐ รูป สวดมาติกาบังสุกุล ฌาปนกิจศพคุณพ่อจันทร์ อดทน อายุ ๙๒ ปี ณ เมรุวัดหนองสวง ต.หนองสรวง อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์

๑๕ ส.ค.

๑๐.๐๐ น. เจริญพระพุทธมนต์ ฉันภัตตาเพลงานทำบุญอายุวีฒนมงคลพระครูโสภณวินัยวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดบูรพาโคกเครือ เจ้าคณะอำเภอยางตลาด (ธรรมยุต) ณ วัดบูรพาโคกเครือ บ้านโคกเครือ

๑๖ ส.ค.

๑๕.๐๐ น. กราบถวายมุทิตาสักการะ พระเดชพระคุณพระเทพมงคลนายก (หลวงพ่อสิงห์ อินฺทปญฺโญ) เจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี (ธรรมยุต) ซึ้งท่านเป็นอาจารย์ผู้สอนบาลีไวยากรณ์ และสอนเปรียญธรรมสี่
ประโยคเมื่อ ๓๔ ปีที่แล้วสมัยเป็นสามเณรที่วัดโพธิสมภรณ์ อุดรธานี

๑๗ ส.ค.

๑๗.๐๐ น. เข้ากราบหลวงปู่พระโพธิญาณมุนี วัดป่ามัชฉิมวาส และร่วมประชุมหารือการทำมาสเตอร์ แปลนการสร้างวิทยาลัยฯแห่งใหม่กับนายช่างปุ๋ย โยมโย และคณะนายช่างที่ดูแลการก่อสร้างพระมหา
เจดีย์ ขออนุโมทนาในกุศลจิตกับนายช่างทุกท่าน ให้มีแต่ความสุข ความเจริญตลอดกาลเทอญ

๑๘ ส.ค.

ภาคเช้าทำบุญตักบาตรที่วัดหนองสวง ช่วงบ่ายพระสงฆ์ ๓๘ รูป ร่วมฟังพระปาฏิโมกข์ที่วัดคำโอง ช่วงค่ำทำวัตร เจริญพระพุทธมนต์เย็น เจริญสมาธิภาวนาที่วัดหนองสวง

๒๒-๒๔ ส.ค.

ร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ณ รอยัลฮิลล์ฯ ตำบลสาริกา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย รอง
อธิการบดี คณบดี ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้อำนวยการ จำนวน ๘๘ รูป/คน

๒๕ ส.ค.

ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ ทุกอย่างกำลังเข้มข้น กระบวนการบริหารจัดการใน มหาวิทยาลัยจะก้าวเข้าสู่ความเป็นมาตรฐานระดับสากลได้ต้องอาศัยชาว มมร ทุกท่านทุกคน ไม่ใช่ท่าน ใดท่านหนึ่ง ความรักใน มมร ความสามัคคี ความพร้อมเพียง ความเสียสละ ความเป็นอันหนึ่งอัน เดียวกัน ถึงความคิดจะแจกต่างกันได้ แต่ความรักในสถาบันยังฝังแน่นในใจเราเสมอ.

๒๗ ส.ค.

๑๓.๐๐ น. พระสงฆ์สามเณร ๑๘ รูป สวดมาติกาบังสุกุลงานฌาปนกิจศพแม่สุมนทา ศรีมี อายุ ๗๒ ปี ณ เมรุวัดหนองสวง

๑๘.๐๐ น. สวดพระอภิธรรมศพนายมงคล บุบผา บ้านหนองสรวงหมู่ที่ ๒

๒๘ ส.ค.

พระสงฆ์ ๑๔ รูป สวดมาติกา บังสุกุลฌาปนกิจศพนายมงคล บุบผา อายุ ๒๙ ปี ณ เมรุวัดหนองสวง คุณแม่สายฝน บุบผา คุณแม่อรุณ ศิลาพัฒน์ เห็นว่าทางวัดยังไม่มีเครื่องเสียงใช้ภายในศาลาบุญมีวิมุติ จึงขอ
ตั้งเป็นทุนเพื่อจัดหาเครื่องเสียงไว้ แม่สายฝน ๒,๐๐๐ บาท แม่อรุณ ๑,๐๐๐ บาท พระภานุพงษ์ ๑,๐๐๐ บาทรวมเป็น ๔,๐๐๐ บาท ขออนุโมทนาสาธุ ให้มีชื่อเสียงเป็นที่เลื่องลือ มีสติปัญญารู้แจ้งเห็น
จริงในธรรมของพระพุทธ และมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง สาธุๆๆ

๒๙ ส.ค.

๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น. ประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา มมร.วศ.ก. และลงนามพิจารณาความดีความชอบของบุคลากรประจำและลูกจ้างชั่วคราวรายปี ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙

๓๐ ส.ค.

๑๓.๐๐ น. ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัย ระดับอธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี ผู้ช่วยอธิการบดี และผู้อำนวยการวิทยาลัย ณ ห้องประชุมสภาวิชาการ ชั้น ๕

 

โดย : วัดหนองสวง   วันที่อัพเดต : 14/12/2016
 


 
วัดหนองสวง เลขที่ ๕๖ หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๒๒๐
ติดต่อพระครูสุธีวรสาร เจ้าอาวาส 
๐๙๑-๘๖๕๒๗๕๔ E-mail:Chantum51@gmail.com www.watnongsuang.net
Latest update on 14 มิถุนายน 2022 ,Created by AdminC Co., Ltd.
QR Code เว็บไซต์  

 

russian porn xxx xvideos porn tube new porn latina teen anal cum bath video