หน้าหลัก วัดหนองสวง พระครูสุธีวรสาร ประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม ดาวน์โหลด วิดีโอ ถาม-ตอบ ติดต่อวัดหนองสวง
  เมนูหลัก
 
  สถิติการเยี่ยมชม
 
 

สรุปศาสนกิจประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙


จันทร์-ศุกร์ ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ปฏิบัติงานปกติที่วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
๑ ก.ค.

๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู้ (Knowledge Mamagemente) ในวันศุกร์ที่ ๑,๘,และ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมสุธาสินี-ศีลคุณากร มมร.วศ.ก. มีบุคลากร  เข้าร่วมประชุม จำนวน ๔๕ รูป/คน

๑๐.๓๐ น. ประชุมหารือเตรียมการเพื่อขยายถนนเข้าวิทยาลัยฯแห่งใหม่ร่วมกับท่านรองนายกเทศบาล   ตำบลลำพาน,สท.,ผู้ใหญ่บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ ๑๖ ต.ลำพาน อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ ณ ห้องประชุม ๒๐๒   มมร.วศ.ก.

๓ ก.ค.

๑๑.๐๐ น. พระสงฆ์ ๑๔ รูป ร่วมให้การบรรพชาอุปสมบท นายณัฐพล อัคจิต ณ อุโบสถวัดพุทธนิมิต  ภูค่าว

๑๓.๐๐ น.พระสงฆ์ สามเณร ๑๕ รูปฌาปนกิจศพพ่อชนะ อนุสรณ์ ณ เมรุวัดหนองสวง ต.หนองสรวง   อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์

๑๘.๐๐ น. พระสงฆ์ ๖ รูป สวดมาติกา บังสุกุล งานศพแม่ทองคำ บุญฤทธิ์ ณ บ้านหนองสรวง   หมู่ที่ ๑๐ และจะทำการฌาปนกิจศพวันที่ ๔ กค.เวลา ๑๕.๐๐ น.

๑๙.๐๐ น. พระสงฆ์ ๙ รูป สวดพระพุทธมนต์ ๓ คาบ งานบำเพ็ญกุศลอุทิศพ่อชนะ อนุสรณ์   พรุ่งนี้เช้าทำบุญตักบาตร ที่บ้านหนองสรวง หมู่ที่ ๔

๔ ก.ค.

๐๖.๐๐ น. เก็บอัฐิพ่อชนะ อนุสรณ์ ณ เมรุวัดหนองสวง

๐๗.๓๐ น. พระสงฆ์ ๙ รูป รับบิณฑบาต ฉันภัตตาหารเช้าอุทิศพ่อชนะ อนุสรณ์

๑๓.๐๐ น. พระสงฆ์ ๒๔ รูป น่วมฟังพระปาฏิโมกข์ ณ อุโบสถวัดหนองสวง โดยมีพระครูวาทีชัยสิทธิ์ (อนันทชัย) เป็นองค์สวดพระปาฏิโมกข์

๑๔.๐๐ น. พระสงฆ์ ๑๗ รูป ให้การบรรพชาอุปสมบทนาคบ้านหนองกบ ๒ นาค

๑๕.๓๐ น. พระสงฆ์สามเณร ๙ รูป สวดมาติกา บังสุกุลงานฌาปนกิจศพแม่ทองคำ บุญฤทธิ์   ณ เมรุวัดหนองสวง และ ๑๘.๓๐ น. สวดพระพุทธมนต์งานบำเพ็ญกุศลอุทิศแม่ทองคำ บุญฤทธิ์

๖ ก.ค.

๐๘.๓๐ น. รับสดับปกรณ์งานทำบุญคล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด


๗ ก.ค.

๑๓.๐๐ น. สวดมาติกา บังสุกุล งานประชุมเพลิงศพหลวงพ่อทรง ปญฺญาธโร (เสียงส่อง) อายุ ๗๗ ปี  พรรษา ๓๓ ณ เมรุชั่วคราววัดโปร่งเชือกชัยมงคล อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์

๙ ก.ค.

๐๗.๐๐ น. รับบิณฑบาต ฉันภัตตาหารเช้า บรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่เศียรพระนอนขนาด   ความยาว ๑๓ เมตร พระเศียรหนัก ๖๐ ตัน และพระพุทธรูปนั่ง ขนาดกว้าง ๑๐ เมตร สูง ๑๖ เมตร   ณ วัดพุทธนิมิต (ภูค่าว) สหัสขันธ์ กาฬสินธุ์ โดยมีพระเดชพระคุณพระเทพสารเมธี จจ.กาฬสินธุ์ ธ.  เป็นประธานสงฆ์ คณะศรัทธาศิษยานุศิษย์ท่านพระ  อาจารย์ณรงค์ ชยมงฺคโล ถวายผ้าป่าสมทบสร้างเจดีย์ศรีมิ่งเมืองกาฬสินธุ์ วัดประชานิยม    จำนวน ๑๓๓,๙๙๙ บาท ขออนุโมทนาในบุญบารมีครั้งนี้โดยทั่วกัน

๑๗.๐๐ น. พระสงฆ์ ๑๐ รูป ให้การบรรพชาอุปสมบทนาคเพื่อจำพรรษาวัดคำโอง   และวัดคัมภีรญาณ นายมนัส สาระโพธิ์ และนายอดิศักดิ์ วิชัยวงษ์ ณ อุโบสถวัดหนองสวง   ต.หนองสรวง อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ ขออนุโมทนาสาธุการกับญาติธรรม

๑๘.๐๐-๒๑.๐๐ น. ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ อธิษฐานจิตในการเทปูนสร้างพระมหาเจดีย์  วัดป่ามัชฌิมวาส บ้านดงเมือง โดยมีพระโพธิญาณมุนี (หลงปู่เมือง) เป็นประธาน มีผู้ร่วมสมทบสร้าง  พระมหาเจดีย์ จำนวน ๑๕๗,๙๗๐.๒๕ บาท ขออนุโมทนาสาธุการ

๑๑ ก.ค.

๐๘.๐๐ น. พระสงฆ์ ๑๑๗ รูป รับบิณฑบาตฉันภัตตาหารเช้าที่วัดป่ามัชฌิมวาส บ้านดงเมือง   ตำบลลำพาน อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

๑๐.๐๐ น. ตั้งขบวนรับพระบรมสารีริกธาตุที่พระเทพโพธิวิเทศ เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา   หัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย-เนปาล ได้อัญเชิญจากประเทศอินเดียมาประดิษฐาน   ที่พระมหาเจดีย์วัดป่ามัชฌิมวาส โดยพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนร่วมสวดสรรเสริญพระพุทธคุณ   พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ รอบบริเวณพระมหาเจดีย์และขึ้นประดิษฐานไว้ศาลาเจดีย์   เพื่อเจริญพระพุทธมนต์ฉลองตามลำดับต่อไป

๑๒-๑๓ ก.ค.

ร่วมงานสมัชชาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติครั้งที่ ๑ ศูนย์ราชการกรุงเทพมหานคร

๑๕ ก.ค.

คณะครู นักเรียน โรงเรียนหนองสวงวิทยาคม ร่วมทำบุญเวียนเทียน ทำความสะอาดบริเวณ วัดหนอวสวง ต.หนองสรวง อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ และถวายจตุปัจจัยบำรุงวัด จำนวน ๑,๓๖๔ บาท

๑๖ ก.ค.

๐๗.๐๐ น. รับบิณฑบาต ฉันภัตตาหารเช้า งานปักเขตวิสุงคามสีมาวัดหนองคอนสวรรค์ บ้านโจด-แจ้งจม ตำบลเจ้าท่า อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ มีพระครูสิทธิธรรมจารี เป็นเจ้าอาวาส   ผู้พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา จำนวน ๒๘ รูป ประชาชนร่วมใส่บาตร จำนวน ๒๗๐ คน โดยมี  หลวงพ่อพระครูกมลาสยคุณ จอ.กมลาไสย ธ. เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายอำเภอกมลาไสย    เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

๑๖.๓๐ น. พระสงฆ์ ๑๒ รูปให้การบรรพชาอุปสมบทนายอริญชย์ อรัญมิตร, นายยุรนันท์ ตาวงษ์,  นายอานันท์ สมคำศรี และนายพรประชา ศรีดาว ณ อุโบาถวัดหนองสวง เพื่ออยู่จำพรรษากาล  ประจำปี ๒๕๕๙ ขออนุโมทนาสาธุ

๑๙ ก.ค.

๐๗.๐๐ น. พุทธศาสนิกชนชาวบ้านหนองสรวง จำนวน ๓๖๘ คน ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องใน  วันอาสาฬหบูชา กิจกรรม สมาทานศีล ๕ ศีล ๘ พิธีบังสุกุลอุทิศบุพการี ถวายสังฆทาน ถวายเทียนธูป   ถวายผ้าอาบน้ำฝน แด่พระสงฆ์ จำนวน ๙ รูป ขออนุโมทนาสาธุ

๑๓.๐๐ น. พระสงฆ์ ๒๗ รูป ถวายสักการะขอขมาพระเถระในเทศกาลเข้าพรรษา และร่วมฟังพระปาฏิโมกข์ สวดโดยพระครูสุนทรศาสนกิจ เจ้าคณะตำบลหนองสรวง ธ. และให้การบรรพชาอุปสมบท    นายสิทธินันท์ บุตรอินทร์ ณ อุโบสถวัดหนองสวง ต.หนองสรวง อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์

๒๐ ก.ค.

๐๗.๐๐ น. คณะศิษยานุศิษย์ท่านพระอธิการณรงค์ ชยมงฺคโล เจ้าอาวาสวัดพุทธนิมิต (ภูค่าว)  ได้ร่วมถวายเทียนพรรษาและจตุปัจจัยบำรุงวัด จำนวน ๔,๖๔๔ บาท ณ วัดหนองสวง เสร็จแล้วเดินทาง  ไปถวายครูบาอาจารย์วัดต่างๆ จำนวน ทั้งหมด ๒๐ วัด ขออนุโมทนา

๒๑ ก.ค.

๑๒.๓๐ น. พระสงฆ์สามเณรและพุทธศาสนิกชนชาวกาฬสินธุ์ ประมาณ ๑,๐๐๐ รูป/คน ร่วมพิธีถวาย  สักการะพระเถรานุเถระ โดยมีพระเดชพระคุณพระธรรมดิลก เจ้าคณะภาค ๙ (ธรรมยุต) เป็นประธาน    รับเครื่องสักการะ และถวายผ้าป่าสมทบกองทุนสงเคราะห์พระสังฆาธิการ จำนวน ๒๒๖,๓๖๖ บาท       ณ วัดประชานิยม เมืองกาฬสินธุ์

๒๒ ก.ค.

๑๓.๐๐ น. คณาจารย์เจ้าหน้า ถวายสักการะเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา และร่วมประชุมบุคลากรภายใน   ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมสุธาสินี ศีลคุณากร มมร.วศก. ขออนุโมทนาขอบคุณทุกรูป ทุกท่าน   ให้มีกำลังกาย กำลังใจ กำลังสติปัญญาที่เต็มเปี่ยมด้วยความสมัครสมานสามัคคี มุ่งมั่นเพื่อประโยชน์อัน สูงสุดให้สำเร็จเถิด สาธุ

๒๓ ก.ค.

๐๘.๓๐-๑๕.๓๐ น. ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัล  สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ระดับจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ โรงแรมพูแมน ขอนแก่น

๒๖ ก.ค.

๑๒.๓๐ น. ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมถวายสักการะท่านอธิการบดี   รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ฝ่ายกิจการต่างประเทศ และวิทยาเขต ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

๑๓.๓๐ น. ประชุมสภาวิชาการ ณ ห้องปนะชุม ๕๐๑ ตึก B 7.2       
๒๗ ก.ค.

๑๐.๐๐ น. เป็นประธานในพิธีมอบป้ายรณรงค์ "งดดื่มเหล้าและสูบบุหรี่ ในวัดและสถานศึกษา" โดยท่าน ดร.สุรชัย อนุตระกูลชัย ผู้จัดการฝ่ายขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ ๒.๑ บริษัท ทีโอที จำกัด  (มหาชน) และคณะ ณ วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ขออนุโมทนาขอบคุณ ดร.สุรชัย อนุตระกูลชัยและผู้บริหารบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)    ทุกท่านที่ได้สนันสนุนส่งเสริมสิ่งที่มีคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษาเป็นอย่างดี

๒๘ ก.ค.

๑๕.๐๐-๑๗.๔๕ น. พิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องด้วยนพเคราะห์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรม  โอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๖๔ พรรษา ณ วัดประชานิยม  เมืองกาฬสินธุ์ โดยมีพระเดชพระคุณพระเทพสารเมธี จจ.กาฬสินธุ์ ธ. เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายวินัย  วิทยานุกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

๒๙- ๓๐ ก.ค.

๐๘.๓๐ น. รับทักษิณานุปทาน ในนามวิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์   มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย นำปัจจัยจำนวน ๑๑,๒๖๑ บาท และหมอนจากชาวบ้านหนองสรวง  พร้อมทั้งคณะโรงทานวัดประชานิยม ขอแสดงมุทิตาสักการะแด่พระเดชพระคุณพระปริยัติสารเวที รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปทุมวนาราม ที่เจริญอายุครบ ๖๐ ปี ในวันนี้ ขออำนาจพระตรัยรัตน์ โปรดขจัดทั้งโรคภัย สัพพันตรายใดใดก็อย่าได้มาก้ำกาย ขอให้สมความมุ่งหมายทุกประการเทอญ

 

โดย : วัดหนองสวง   วันที่อัพเดต : 02/08/2016
 


 
วัดหนองสวง เลขที่ ๕๖ หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๒๒๐
ติดต่อพระครูสุธีวรสาร เจ้าอาวาส 
๐๙๑-๘๖๕๒๗๕๔ E-mail:Chantum51@gmail.com www.watnongsuang.net
ปรับปรุงข้อมูลครั้งล่าสุดเมื่อ 12 สิงหาคม 2562
QR Code เว็บไซต์