หน้าหลัก วัดหนองสวง พระครูสุธีวรสาร ประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม ดาวน์โหลด วิดีโอ ถาม-ตอบ ติดต่อวัดหนองสวง
  เมนูหลัก
 
  สถิติการเยี่ยมชม
 
 

สรุปศาสนกิจประจำเดือนกุมภพันธ์ ๒๕๕๙


จันทร์-ศุกร์ ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ปฏิบัติงานปกติที่วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
๑-๒ ก.พ. ประชุมพระปริยัตินิเทศก์ ณ วัดสามพระยา กรุงเทพมหานคร
๓ ก.พ. เจริญพระพุทธมนต์ ฉันภัตตาหารเช้า เปิดโรงเรียนสอนภาษาเกาหลี บ้านนาโก ต.เสาเล้า อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์
๔ ก.พ. เจริญพระพุทธมนต์ งานวันบูรพาจารย์ถวายหลวงปู่พระอริยเวที วัดรังสีปาลิวัน บ้านโพน ตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
๕ ก.พ. รับบิณฑบาต ฉันภัตตาหารเช้าวัดรังสีปาลิวัน บ้านโพน ช่วงบ่ายรับพระพุทธรูปสร้างด้วยหินทราย ๒ องค์ ๆละ ๕๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หลวงพ่อศิลา) และปางปฐมเทศนา
ขนาด ๓๐ นิ้ว สูง ๑๖๐ ซม. จากวัดป่าถ้ำพระฤาษี อ.นาคู

๗ ก.พ.

๑๓.๐๐ น. พระสงฆ์ ๒๒ รูป รวมฟังสวดพระปาฏิโมกข์ ณ วัดหนองสวง
๑๗.๐๐ น. เจริญพระพุทธมนต์เย็นงานทำบุญอายุวัฒนมงคลครบ ๕๔ ปี พระครูพิจิตรสิทธิคุณ รองเจ้าคณะอำเภอหนองกุงศรี วัดหนองหอไตร อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์

๘ ก.พ. ๑๓.๐๐ น. ร่วมพิธีเปิดโครงการอาสาพัฒนาพระนักเผยแผ่และปฏิบัติกรรมฐาน โดยวิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ณ วัดป่าสันติวาสอินทาราม
บ้านเสียว ต.หัวงัว อ.ยางตลา ด จ.กาฬสินธุ์ โดยพระธรรมดิลก เจ้าคณะภาค ๙ (ธ) เป็นประธานมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ ๑๐๐ รูป
๙ ก.พ.

๑๓.๐๐ น. บรรยาย “ ความสำคัญและวิธีการสวดพระปริตรอย่างถูกต้องตามประเพณีนิยม” เสร็จแล้วเดินทางไปร่วมประชุมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยที่กรุงเทพฯ

๑๐-๑๒ ก.พ.

ร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร PDCA ในระบบการวิจัย สถาบันวิจัยญาณสังวร มหาวิทยาลัย มหามกุฏราชวิทยาลัย “การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระดับวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย” ณ โรงแรมเดอะเล็คกซี่ จ.นนทบุรี

๑๓ ก.พ.

เป็นพระอุปัชฌาย์ให้การบรรพชาอุปสมบทนายศักดิ์ชัย โคตรมูล นายนิยม ภูจอม และนายวันเฉลิมดีพรม บ้านนาบง ณ อุโบสถวัดหนองสวง ต.หนองสรวง อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์

๑๕. ก.พ.

รับบิณฑบาต ฉันภัตตาหารเช้าทำบุญอุทิศแม่สี ศรีลาพัฒน์ บ้านโคกใหญ่ ต.หนองบัว อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์

๒๑-๒๒ ก.พ.

ปฏิบัติธรรมเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา โครงการส่งเสริมวันสำคัญทางพระพุทธศาสน (มาฆบูชา) ณ วัดหนองสวง ต.หนองสรวง อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ มีผู้เข้าร่วมโครงการ ฯ ๒๐๐ คน จัดโดยวิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหวิทยาลัยมาหมกุฏราชวิทยาลัย

๒๕ ก.พ.

๑๓.๐๐ น. ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ศาลายา

๒๖ ก.พ. ประชุม อ.ประจำหลักสูตร ป.โท ณ ห้อง ๒๐๒
๒๘ ก.พ. รับบิณฑบาต ฉันภัตตาหารเช้าวัดป่ารัตนสิริมงคล บ้านนาโก ๑๖.๐๐ น. เป็นพระอุปัชฌาย์ให้การ บรรพชาอุปสมบทนายรส ศรีมี ๑๘.๐๐ น. เจริญพระพุทธมนต์เย็นวัดป่าบ้านคำใหญ่ ต.คำใหญ่
อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์

 

โดย : วัดหนองสวง   วันที่อัพเดต : 07/04/2016
 


 
วัดหนองสวง เลขที่ ๕๖ หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๒๒๐
ติดต่อพระครูสุธีวรสาร เจ้าอาวาส 
๐๙๑-๘๖๕๒๗๕๔ E-mail:Chantum51@gmail.com www.watnongsuang.net
ปรับปรุงข้อมูลครั้งล่าสุดเมื่อ 12 สิงหาคม 2562
QR Code เว็บไซต์