หน้าหลัก วัดหนองสวง พระครูสุธีวรสาร ประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม ดาวน์โหลด วิดีโอ ถาม-ตอบ ติดต่อวัดหนองสวง
  เมนูหลัก
 
  สถิติการเยี่ยมชม
 
 

สรุปศาสนกิจประจำเดือนมกราคม ๒๕๕๙


จันทร์-ศุกร์ ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ปฏิบัติงานปกติที่วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
๑ ม.ค. ๐๗๐๐ น. พุทธศาสนิกชาชนชาวบ้านหนองสรวง ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่จำนวน ๒๗๗ คน นายสัญญา นางสมปอง ด.ช.สหัสวรรษ นันประเทศ ร่วมเป็นเจ้าภาพเสาศาลาปัญโญภาส ๑ ต้น จำนวน ๑๐,๐๙๙ บาท ทำบุญต่ออายุขึ้นปีใหม่ ๑๐,๖๙๕ บท ทำบุญตักบาตรขึ้นปีใหม่ ๑๑,๕๓๑ บท ผ้าป่ารวมใจไทยหนองสรวง ๑๘,๘๙๖ บท รวม ๕๑,๒๑๙ บท
๒ ม.ค. เจริญพระพุทธมนต์ ฉันภัตตาหารเช้าบ้านพ่ออำพร ทิโภคา หมู่ที่ ๑
๑๗.๐๐ น. เป็นพระอุปัชฌาย์ให้การอุปสมบทที่อุโบสถวัดหนองสวง
๓ ม.ค. เจริญพระพุทธมนต์ ฉันภัตตาหารเพล ฉลองอุโบสถวัดป่าพัฒนาราม บ้านยอดแกง ตำบลยอดแกง อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์
๔ ม.ค. คณาจารย์ นักศึกษาร่วมอวยพรวันขึ้นปีใหม่ ณ ห้องประชุมสุธาสินี-ศีลคุณากร วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

๗-๘ ม.ค.

ประชุม สัมมนาเชิงวิชาการกรรมการบริหาร ศปท.และเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมในเขตปกครองคณะสงฆ์ หนเหนือและหนตะวันออก ประจำปี ๒๕๕๙ ณ วัดคลองตาลอง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

๙ ม.ค. คณาจารย์ นักศึกษาจับสลากเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ณ ห้องประชุมสุธาสินี-ศีลคุณากร วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
๙ ม.ค.

๑๓.๐๐ น. พระสงฆ์ ๑๙ รูป ร่วมฟังสวดพระปาฏิโมกข์ และให้การอุปสมบทนายทศพร พุทธสารณ อุโบสถวัดหนองสวง
๑๗.๐๐-๒๓.๐๐ น. ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์อธิษฐานจิตในพิธีเสาพระมหาเจดีย์วัดป่ามัชฌิมวาส บ้านดงเมือง ต.ลำพาน อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ โดยมีพระเดชพระคุณพระโพธิญาณมุนี (หลวงปู่เมือง
พลวฑฺโฒ) เป็นประธานสงฆ์ มีผู้ร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างพระมหาเจดีย์ครั้งนี้ จำนวน ๑๙๑,๗๒๒ บาท

๑๓ ม.ค.

๑๗.๐๐ น. เป็นพระอุปัชฌาย์ให้การอุปสมบทนายอนนท์ บ้านห้วยยางดง ณ อุโบสถวัดหนองสวง

๑๖ ม.ค.

๑๗.๐๐-๒๓.๐๐ น. ร่วม พิธีเจริญพระพุทธมนต์อธิษฐานจิตในพิธีเสาพระมหาเจดีย์วัดป่ามัชฌิมวาส บ้านดงเมือง ต.ลำพาน อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ โดยมีพระเดชพระคุณพระโพธิญาณมุนี (หลวงปู่เมือง
พลวฑฺโฒ) เป็นประธานสงฆ์ มีผู้ร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างพระมหาเจดีย์ครั้งนี้ จำนวน ๑๘๕,๘๐๙.๒๕ บาท

๒๑ ม.ค.

๑๓.๐๐ น. ประชุมสภาวิชาการครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ศาลายา

๒๒ ม.ค.

ร่วม โครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปการพูดในที่ชุมชน มอบวุฒิบัตรแก่ผู้เข้าอบรม และเป็นประธานปิดโครงการฯ ณ ห้องประชุมสุธาสินี-ศีลคุณากร วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระ
เกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏรชวิทยาลัย

๒๓ ม.ค.

เจริญพระพุทธมนต์รับบิณฑบาต ฉันภัตตาหารเช้าบ้านแม่ค้ำ เนื่องโสม บ้านหนองสรวง หมู่ที่ ๒
๑๗.๐๐-๒๓.๐๐ น. ร่วม พิธีเจริญพระพุทธมนต์อธิษฐานจิตในพิธีเสาพระมหาเจดีย์วัดป่ามัชฌิมวาส บ้านดงเมือง ต.ลำพาน อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ โดยมีพระเดชพระคุณพระโพธิญาณมุนี (หลวงปู่เมือง
พลวฑฺโฒ) เป็นประธานสงฆ์ มีผู้ร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างพระมหาเจดีย์ครั้งนี้ จำนวน ๒๑๕,๑๒๑ บาท

๒๔ ม.ค. แรม ๑ ค่ำ เดือน ๒ พระสงฆ์ ๒๒ รูป ร่วมฟังพระปาฏิโมกข์ ณ อุโบสถวัดหนองสวง
๓๐ ม.ค. ร่วมพิธีประดิษฐานศพพระเทพวิมลญาณ (หลวงพ่อถาวร) ณ วัดป่าศรีถาวร บ้านบุ่งเข้ อ.ปากพลี จ.นครนายก

 

โดย : วัดหนองสวง   วันที่อัพเดต : 07/04/2016
 


 
วัดหนองสวง เลขที่ ๕๖ หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๒๒๐
ติดต่อพระครูสุธีวรสาร เจ้าอาวาส 
๐๙๑-๘๖๕๒๗๕๔ E-mail:Chantum51@gmail.com www.watnongsuang.net
ปรับปรุงข้อมูลครั้งล่าสุดเมื่อ 12 สิงหาคม 2562
QR Code เว็บไซต์