หน้าหลัก วัดหนองสวง พระครูสุธีวรสาร ประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม ดาวน์โหลด วิดีโอ ถาม-ตอบ ติดต่อวัดหนองสวง
  เมนูหลัก
 
  สถิติการเยี่ยมชม
 
 

ร่วมทำบุญทอดผ้าพระกฐินสามัคคีสมทบทุนสร้างศาลาปฏิบัติธรรม


ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าพระกฐินสามัคคีสมทบทุนสร้างศาลาปฏิบัติธรรม ๘๔ ปี วัดหนองสวง
ทอดถวาย  ณ  วัดหนองสวง  ตำบลหนองสรวง  อำเภอหนองกุงศรี  จังหวัดกาฬสินธุ์
๒๔  -  ๒๕  เดือนพฤศจิกายน  ๒๕๕๕

*************************

           เนื่องในเทศกาลกฐินทานปี  พ.ศ. ๒๕๕๕ นี้  พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาธินัดดามาตุ ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณประทานผ้าพระกฐินพร้อมบริวารให้ชมรมผู้สูงอายุวัดหนองสวงโดยการนำของนายณัฐพงษ์  เจริญจิตต์ หัวหน้าเวรชาวที่ ประจำพระตำหนักวังเทเวศร์ ทอดถวาย ณ วัดหนองสวง ทางคณะสงฆ์และพี่น้องประชาชนชาวบ้านหนองสรวง จึงได้พร้อมใจกันสร้างศาลาปฏิบัติธรรม ๘๔ ปีวัดหนองสวงขึ้น ลักษณะเป็นอาคารทรงไทยประยุกต์  ๒  ชั้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

           ๑.  ใช้เป็นที่ประชุมสัมมนาสำหรับคณะสงฆ์และหน่วยงานอื่น ๆ ทั้ง ภาครัฐและเอกชน

           ๒. ใช้เป็นที่เรียนพระปริยัติธรรมสำหรับพระภิกษุสามเณร 

           ๓. ใช้เป็นที่ปฏิบัติธรรมและที่พักสำหรับผู้มาปฏิบัติธรรมได้ครั้งละ ๒๐๐ คน 

           ซึ่งใช้งบประมาณทั้งสิ้นจำนวน ๗,๘๐๐,๐๐๐ บาท  เพื่อให้การดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ จึงขอเชิญชวนท่านพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ได้ร่วมกันบริจาคเงินสมทบทุนสร้างศาลาปฏิบัติธรรม ๘๔ ปีวัดหนองสวง ตามกำลังศรัทธาและเพื่อเป็นการสร้างเสริมบุญบารมี ทำบุญต่ออายุสืบชะตาชีวิตให้เป็นผู้มีอายุยืนยาวนาน  ปราศจากโรคาพาธภัยพิบัติทั้งมวล  เจริญมั่นคงในหน้าที่การงาน  โดยมีกำหนดการดังนี้

วันเสาร์ที่ ๒๔  เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๕  ขึ้น  ๑๑ ค่ำ  เดือน  ๑๒

           เวลา  ๐๘.๐๐  น.   ขบวนแห่อัญเชิญผ้าพระกฐินสามัคคีออกจากที่ว่าการอำเภอหนองกุงศรี

                                  ไปยังวัดหนองสวงเพื่อตั้งบำเพ็ญกุศล

           เวลา  ๑๑.๐๐  น.  ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสามเณร        

           เวลา  ๑๕.๐๐  น.   ขบวนแห่อัญเชิญผ้าพระกฐินสามัคคีรอบหมู่บ้านหนองสรวง       

           เวลา  ๑๙.๐๐  น.   พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์สมโภชผ้าพระกฐินสามัคคี

วันอาทิตย์ที่  ๒๕  เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๔  ขึ้น  ๑๒  ค่ำ  เดือน  ๑๒

           เวลา  ๐๗.๐๐  น.  -    ทำบุญตักบาตรภายในบริเวณวัด  ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์  

                                      ร่วมรับประทานอาหารเช้า 

           เวลา  ๑๐.๐๐  น.   -  ถวายผ้าพระกฐินสามัคคี  พระสงฆ์ประกอบพิธีกฐินกรรม  พระสงฆ์อนุโมทนา 

                                      รับของที่ระลึกเป็นเสร็จพิธี

           จึงขอเชิญชวนท่านพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน  ได้ร่วมทอดผ้าพระกฐินสามัคคี ตามกำลังศรัทธาและเพื่อเป็นการสร้างเสริมบุญบารมี ทำบุญสะเดาะเคราะห์ต่ออายุสืบชะตาชีวิตให้เป็นผู้มีอายุยืนยาวนาน  ปราศจากโรคาพาธภัยพิบัติทั้งมวล  เจริญมั่นคงในหน้าที่การงานตลอดกาลนานเทอญฯ

 

หมายเหตุ     ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าพระกฐินสามัคคีในครั้งนี้ สามารถบริจาคเงินสมทบ

               โดยผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาหนองกุงศรี ชื่อบัญชีวัดหนองสวง

               เลขที่บัญชี ๔๔๖-๑-๐๒๘๙๗-๖ เสร็จแล้วขอความกรุณาส่งสำเนาการโอนเงินไปยังวัดหนองสวง 

               เลขที่ ๕๖  หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองสรวง  อำเภอหนองกุงศรี  จังหวัดกาฬสินธุ์  ๔๖๒๒๐ เพื่อออก

               ใบอนุโมทนาบัตรหรือโทรศัพท์ติดต่อพระครูสุธีวรสาร  เจ้าอาวาส ๐๘-๗๘๕๘-๕๑๓๘ 

               E-mail.  Chantum51@gmail.coM

โดย : วัดหนองสวง   วันที่อัพเดต : 08/10/2013
 


 
วัดหนองสวง เลขที่ ๕๖ หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๒๒๐
ติดต่อพระครูสุธีวรสาร เจ้าอาวาส 
๐๙๑-๘๖๕๒๗๕๔ E-mail:Chantum51@gmail.com www.watnongsuang.net
ปรับปรุงข้อมูลครั้งล่าสุดเมื่อ 12 สิงหาคม 2562
QR Code เว็บไซต์