หน้าหลัก วัดหนองสวง พระครูสุธีวรสาร ประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม ดาวน์โหลด วิดีโอ ถาม-ตอบ ติดต่อวัดหนองสวง
  เมนูหลัก
 
  สถิติการเยี่ยมชม
 
 

สรุปศาสนกิจประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๘


 

จันทร์-ศุกร์ ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ปฏิบัติงานปกติที่วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
๑ ต.ค.

๐๘.๐๐ น. ร่วมงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ครบ ๑๒๒ ปี ที่ศาลายา นครปฐม ในนามวิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ เป็นเจ้าภาพปัจจัย ๕,๐๐๐ บาท และไทยธรรมถวายพระสงฆ์ทักษิณานุปทาน

๑๓.๔๐ น. เดินทางไปเยี่ยมอาการอาพาธพระเดชพระคุณพระเทพวิมลญาณ (หลวงพ่อถาวร) รองเจ้าคณะภาค ๙ (ธ) ที่โรงพยาบาลตำรวจ เสร็จแล้วเดินทางกลับ

๓ ต.ค.  นำคณะคณาจารย์ บุคลกร มมร. วศ.ก. เดินทางไปถวายผ้าป่าสามัคคีวัดบ้านคำน้ำเย็น หมู่ที่ ๑๒ ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร จำนวน ๑๔,๗๗๐ บาท โดยมีพระครูศรีวิริยโสภณ เป็นเจ้าอาวาส
๕ ต.ค.

๑๗.๐๐-๒๒.๔๐ น. ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ อธิษฐานจิตในการเทคานพระมหาเจดีย์วัดป่ามัชฌิมวาส บ้านดงเมือง โดยมีพระโพธิญาณมุนี เป็นประธานสงฆ์ มีพุทธศาสนิกชนร่วมพิธี ๑,๗๖๘ คน และถวายปัจจัยสมบทการสร้างเจดีย์ จำนวน ๓๑๒,๗๖๕.๕๐ บาท

๘ ต.ค. ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. ประชุมบุคลากรประจำครั้บที่ ๒/๒๕๕๘ เพื่อวางแผนยุทธศาสตร์ ระยะ ๕ ปี ของวิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
 ๑๐ ต.ค.

๑๓.๐๐ น. ฌาปนกิจศพนางมะลิ ภูอาลัย สิริยุ ๔๖ ปี ณ เมรุวัดหนองสวง

๑๗.๐๐-๐๑.๐๔ น. ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ อธิษฐานจิตในการเทคานพระมหาเจดีย์คานที่ ๘ วัดป่ามัชฌิมวาส บ้านดงเมือง โดยมีพระโพธิญาณมุนี เป็นประธานสงฆ์ มีพุทธศาสนิกชน ร่วมบริจาคปัจจัยสมบทการสร้างเจดีย์ จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท

๑๒ ต.ค.

พระสงฆ์ ๔๘ รูป ร่วมฟังพระปาฏิโมกข์ ณ วัดเทพญาณนิมิต (ป่าณศีลวันต์) บ้านหนองชุมแสง ต.หนองใหญ่ อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์

๑๕ ต.ค. ๐๗.๐๐ น. เจริญพระพุทธมนต์ รับบิณฑบาต ฉันเช้าเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาบง ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์
๑๗ ต.ค. ๑๗.๐๐-๒๒.๓๐ น. ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ในการเทคานพระมหาเจดีย์วัดป่ามัชฌิมวาส บ้านดงเมือง ต.ลำพาน อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ โดยมีพระโพธิญาณมุนี เป็นประธานสงฆ์สงฆ์ มีพุทธศาสนิกชนร่วมบริจาคปัจจัยสมบทการสร้างเจดีย์ จำนวน ๔๐๐,๒๗๕.๕๐ บาท
๑๙-๒๒ ต.ค. ๑๐.๐๐น. เดินทางไปบำเพ็ญกุศลกราบสรีระสังขารพระเทพวิมลญาณ (หลวงพ่อถาวร จิตฺตถาวโร วงศ์มาลัย) ณ วัดปทุมวนาราม โดยหลวงพ่อพระโพธิญาณมุนี ได้บริจาคปัจจัยร่วมทำบุญด้วย ๔๐,๐๐๐ บาท ผ้า ๑ ไตร
๒๒ ต.ค. ๑๓.๐๐ น. ประชุมสภาวิชาการครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘ ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ศาลายา
๒๔ ต.ค.

 ๑๗.๐๐-๒๓.๓๒ น. ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ในการเทคานพระมหาเจดีย์ คานที่ ๑๐ วัดป่ามัชฌิมวาส บ้านดงเมือง ต.ลำพาน อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ โดยมีพระโพธิญาณมุนี เป็นประธานสงฆ์สงฆ์ มีพุทธศาสนิกชนร่วมบริจาคปัจจัยสมบทการสร้างเจดีย์ จำนวน ๘๑๔,๕๐๐ บาท

๒๖ ต.ค.

ร่วมเป็นเจ้าภาพปัจจัยไทยทาน ถวายพระสงฆ์สวดพระอภิธรรม และสวดมาติกา บังสุกุลงานศพ คุณพ่อบุญเรือง วงศ์โพธิ์ ที่บ้านโนนแดงน้อย ต.บ้านแท่น อ.ชนบท จ.ขอนแก่น และมอบเงินไว้ ทำบุญในการนี้ ๒๐,๐๐๐ บาท

๒๗ ต.ค.

พุทธศาสนิกชนชาวบ้านหนองสรวง จำนวน ๒๖๒ คน ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันออกพรรษา ณ วัดหนองสวง ต.หนองสรวง องหนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ และบริจาคเงินร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีปีที่ ๑๓ จำนวน ๑๔๙,๒๐๐ บาท

๒๘ ต.ค.

คณาจารย์บุคลากรวิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ร่วมทำบุญต่อยอดกฐินสามัคคีวัดประชานิยม เมืองกาฬสินธุ์ จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท

๒๙ ต.ค.

แสดงธรรมในงานฌาปนกิจศพคุณพ่อบุญเรือง วงษ์โพธิ์ อายุ ๗๔ ปี ณ วัดอรุณวนารามบ้านโนนแดงน้อย

๓๐ ต.ค. รับบิณฑบาต ฉันเช้างานเก็บอัฐิคุณพ่อบุญเรือง วงษ์โพธิ์

 

โดย : วัดหนองสวง   วันที่อัพเดต : 18/02/2016
 


 
วัดหนองสวง เลขที่ ๕๖ หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๒๒๐
ติดต่อพระครูสุธีวรสาร เจ้าอาวาส 
๐๙๑-๘๖๕๒๗๕๔ E-mail:Chantum51@gmail.com www.watnongsuang.net
ปรับปรุงข้อมูลครั้งล่าสุดเมื่อ 12 สิงหาคม 2562
QR Code เว็บไซต์