หน้าหลัก วัดหนองสวง พระครูสุธีวรสาร ประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม ดาวน์โหลด วิดีโอ ถาม-ตอบ ติดต่อวัดหนองสวง
  เมนูหลัก
 
  สถิติการเยี่ยมชม
 
 

ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้ากฐินสามัคคีสมทบทุนสร้างศาลาปัญโญภาส
ณ วัดหนองสวง ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์
๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
********************

 

            ด้วยพุทธศาสนิกชนชาวบ้านหนองสรวง ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้พร้อมใจกันสร้างศาลาปัญโญภาส ลักษณะทรงไทยประยุกต์ ๒ ชั้น ขนาดกว้าง ๑๖ เมตร ยาว ๓๐ เมตร เพื่อประโยชน์แก่ผู้เข้าอบรมปฏิบัติธรรมและบำเพ็ญกุศลทางพระพุทธศาสนา ซึ่งต้องใช้ทุนทรัพย์ในการนี้ทั้งสิ้น จำนวน ๘,๗๐๐,๐๐๐ บาท (แปดล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) จึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน และศรัทธาลูกหลานพี่น้องชาวหนองสรวงที่ทำงานอยู่ต่างถิ่น ได้ร่วมกันบริจาคเงินสมทบทุนตามกำลังศรัทธา และเพื่อเป็นการสร้างทานบารมีสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคล ปราศจากโรคาพาธภัยพิบัติทั้งมวล มั่งมีทรัพย์สินเงินทองเจริญมั่นคงในหน้าที่การงาน โดยมีกำหนดการ ดังนี้

วันเสาร์ที่ ๓๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ แรม ๔ ค่ำ เดือน ๑๑

    เวลา    ๐๘.๐๐    น.    ตั้งองค์กฐินที่วัดหนองสวง เปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนร่วมบำเพ็ญกุศล
    เวลา    ๑๑.๐๐    น.    ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสามเณร รับประทานอาหารกลางวัน
    เวลา    ๑๕.๐๐    น.    ขบวนแห่องค์กฐินสามัคคีรอบหมู่บ้านหนองสรวงตามประเพณีท้องถิ่น
    เวลา    ๑๙.๐๐    น.    พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์สมโภชองค์กฐินสามัคคี

วันอาทิตย์ที่ ๑ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘  แรม ๕ ค่ำ เดือน ๑๑

    เวลา    ๐๗.๐๐    น.    ทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ ร่วมรับประทานอาหารเช้า
    เวลา    ๑๐.๐๐    น.    พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคี  พระสงฆ์ประกอบกฐินกรรม/อนุโมทนา รับของที่ระลึก

          จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนผู้มิจตศรัทธาทุกท่านได้ร่วมทอดกฐินสามัคคีตามกำลังศรัทธา  ขออานุภาพบุญกุศลจงดลบันดาลให้ท่านพร้อมครอบครัว  ประสบแต่สิ่งอันเป็นมงคลปราศจากโรคาพาธภัยพิบัติทั้งมวล  เจริญมั่นคงในหน้าที่การงานตลอดกาลเป็นนิตย์เทอญฯ

คำแผ่เมตตาอุทิศผลบุญ
ขอเดชะตั้งจิตอุทิศผล                บุญกุศลแผ่ไปให้ไพศาล
ถึงบิดามารดา  ครูอาจารย์         ทั้งลูกหลานญาติมิตรสนิทกัน
คนเคยร่วมเคยรักสมัครใคร่         ขอให้ได้ในกุศลผลบุญฉัน
ทั้งเจ้ากรรมนายเวรและเทวรรณ    ขอให้ท่านรับกุศลผลนี้เทอญ.

 

 

    บริจาคผ่านบัญชี ธ.กรุงไทย สาขาหนองกุงศรี ชื่อบัญชีวัดหนองสวง เลขที่ ๔๔๖-๑-๐๒๘๙๗-๖
    หากต้องการใบอนุโมทนาบัตร สำเนาการโอนไปยังวัดหนองสวง ๕๖ หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๒๒๐ หรือติดต่อพระครูสุธีวรสาร เจ้าอาวาส ๐๙-๑๘๖๕-๒๗๕๔
E-mail: chantum51@gmail.com หรือติดตามข่าวสารได้ที่ watnongsuang.net



 

โดย : วัดหนองสวง   วันที่อัพเดต : 21/09/2015
 


 
วัดหนองสวง เลขที่ ๕๖ หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๒๒๐
ติดต่อพระครูสุธีวรสาร เจ้าอาวาส 
๐๙๑-๘๖๕๒๗๕๔ E-mail:Chantum51@gmail.com www.watnongsuang.net
ปรับปรุงข้อมูลครั้งล่าสุดเมื่อ 12 สิงหาคม 2562
QR Code เว็บไซต์