หน้าหลัก วัดหนองสวง พระครูสุธีวรสาร ประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม ดาวน์โหลด วิดีโอ ถาม-ตอบ ติดต่อวัดหนองสวง
  เมนูหลัก
 
  สถิติการเยี่ยมชม
 
 

สรุปศาสนกิจพระครูสุธีวรสาร ดร. ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘สรุปศาสนกิจประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘

จันทร์-ศุกร์ ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ปฏิบัติงานปกติที่วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
๑ ส.ค.

๑๓.๐๐ น. คณะสงฆ์ธรรมยุตจังหวัดกาฬสินธ์ ร่วมถวายสักการะในเทศกาลเข้าพรรษา ณ ศาลาหอฉันวัดประชานิยม อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีพระธรรมดิลก เจ้าคณะภาค ๙ (ธ) วัดป่าแสงอรุณ จังหวัดขอนแก่น เป็นประธานสงฆ์ และถวายสักการะพระโพธิญาณมุนี (หลวงปู่เมือง) วัดป่ามัชฌิมาวาส บ้านดงเมือง กาฬสินธุ์

๒ ส.ค.   ๑๓.๓๐-๑๖.๓๐ น. นำพระสงฆ์สามเรณที่จำพรรษาในวัดหนองสวง ถวายสักการะหลวงพ่อพิชิต ชิตมาโร วัดป่ากรุงศรี พระครูวิจิตรสิทธิคุณ รองเจ้าคณะอำเภอหนองกุงศรี วัดหนองหอไตรบ้านหนองริวหนัง พระครูปทุมสมณวัตร เจ้าคณะอำเภอหนองกุงศรี วัดบ้านหนองบัว อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์
๘ ส.ค. คณะศรัทธาลูกหลานญาติพี่น้องนำข้าวหม้อแกงหม้อ ทำบุญอุทิศส่วนกุศุลให้แม่สมซา สีมี ณ วัดหนองสวง

๐๙.๓๐ น. ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ณ ห้อง ๒๐๖ วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

๙ ส.ค. ๐๙.๓๐ น. ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี คณะสังคมศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์ ณ ประชุมสาธาสินีศีลคุณากร วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
๑๑ ส.ค. ๐๙.๐๐ น. คณาจารย์บุคลากร นักศึกษาร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายราชสักการะ ลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหามหาราชินี ณ วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
๑๒ ส.ค.    ๐๗.๓๐ น. รับบิณฑบาต ฉันเช้าเนื่องในวันแม่แห่งชาติ และคณะครู นักเรียน ประชาชนชาว บ้านหนองสรวง ร่วมพิธีเนื่องในวัดแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหามหาราชินี ณ วัดหนองสวง
๑๔ ส.ค.   ๑๓.๐๐ น. พระสงฆ์จำนวน  ๔๗ รูป ร่วมฟังสวดพระปาฏิโมกข์ ณ อุโบสถวัดหนองสวง
๒๐ ส.ค. เดินทางไปประชุมที่มหาวทิยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ๑๒.๐๐ น. ประชุมกำหนดนโยบาบการป้องกันและแก้ไขยาเสพติดในสถาบันนศึกษา ณ ห้องรับรองอาคารคารสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ชั้น ๓ ๑๓.๐๐ น. ประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ ณ อาคารสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ (B 7.3) ชั้นที่ ๕ ห้อง ๕๐๑
๒๑ ส.ค.  ไปร่วมงานฌาปนกิจศพโยมพ่อท่านอาจารย์แอ๊ด บ้านตาด และกราบสักการะรูปเหมือนหลวงตาบัว ณ วัดป่าบ้านตาด อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
๒๒ ก.ค.    คณะอนุกรรมการประเมินมาตรฐานหลักสูตร มาตรฐานการผลิตและมาตรฐานบัณฑิต ปริญญา ทางการศึกษา หลักสูตร ๕ ปี เข้าตรวจประเมินที่วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
๒๓ ส.ค.     นำพระเณรปรับปรุงบริเวณวัดและขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อรับรองฤดูแล้งและทำเป็นน้ำดื่ม
๒๖ ส.ค. ๐๗.๓๐ น. ฉันเช้าบ้านแม่สมพร ภูบัวนาค บ้านหนองสรวง หมู่ที่ ๒
๒๘ ส.ค.    

๑๓.๐๐ น. นำโฉฯดที่ดินจำนวน ๘ ไร่ ถวายหลวงพ่อพระเทพสารเมธี เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อสร้างวัดป่าพธิญาณมุนี บ้านดงเมือง กาฬสินธุ์

๒๙ ส.ค.  

พระสงฆ์ ๓๐ รูป ร่วมฟังสวดพระปาฏิโมกข์ ณ วัดคำแคนสิทธาราม บ้านคำแคน ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์

๓๐ ส.ค.    

๐๙.๐๐-๑๗.๐๐ น. ซ้อมสอบป้องกัน ๕ บทนักศึกษาปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา ณ ห้อง ๒๐๖ วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพร้เกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

๓๑ ส.ค.   คณะศรัทธาญาติโยมวัดหนองสวง มีจิตศรัทธาจัดทำภัตตาหารจำนวน ๑๐๑ ห่อถวายพระภิกษุ สามเณรที่วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

 

โดย : วัดหนองสวง   วันที่อัพเดต : 16/09/2015
 


 
วัดหนองสวง เลขที่ ๕๖ หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๒๒๐
ติดต่อพระครูสุธีวรสาร เจ้าอาวาส 
๐๙๑-๘๖๕๒๗๕๔ E-mail:Chantum51@gmail.com www.watnongsuang.net
ปรับปรุงข้อมูลครั้งล่าสุดเมื่อ 12 สิงหาคม 2562
QR Code เว็บไซต์  

 

russian porn xxx xvideos porn tube new porn latina teen anal cum bath video