หน้าหลัก วัดหนองสวง พระครูสุธีวรสาร ประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม ดาวน์โหลด วิดีโอ ถาม-ตอบ ติดต่อวัดหนองสวง
  เมนูหลัก
 
  สถิติการเยี่ยมชม
 
 

สรุปศาสนกิจพระครูสุธีวรสาร ดร. ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘


 

สรุปศาสนกิจประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘
 

จันทร์-ศุกร์ ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ปฏิบัติงานปกติที่วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
๒-๘ พ.ค. ไปศึกษาดูงานที่ประเทศญี่ปุ่นในฐานะรุ่นพี่กับคณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
๘-๙ พ.ค. สัมมนาพระอุปัชฌาย์คณะธรรมยุต ภาค ๘,๙,๑๐,๑๑ ปีพุทธศักราช ๒๕๕๘ ณ วัดป่าแสงอรุณ ตำบลพระลับ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
๑๑-๑๕ พ.ค. คณะแพทย์ พยาบาล เจ้าคณะที่ โรงพยาบาลหนองกุงศรี เข้าอบรมปฏิบัติธรรม ณ สำนักปฏิบัติ ธรรมประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ แห่งที่ ๘ (ธรรมยุต) วัดหนองสวง อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์
๑๗ พ.ค. พระสงฆ์ ๘๕ รูป โดยพระเทพพุทธิมุนี เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น ธ. เป็นประธาน นำพระสงฆ์ออกรับ บิณฑบาต ฉันภัตตาหารเช้า งานทำบุญอายุวัฒนมงคลครบ ๘๒ ปี พันเอกนายแพทย์พูนผล แสงอินและคณะญาติพี่น้องได้มอบรถพยาบาลให้โรงพยาบาลเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ๑ คัน ในราคา ๓,๖๐๐,๐๐๐ บาท
๑๘-๑๙ พ.ค. เดินทางไปพักที่วัดปทุมวนาราม และเข้าเป็นกรรมการสัมภาษณ์ในการสรรหานักวิชาการพัสดุ ประจำวิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์
๒๑ พ.ค. ๑๓.๐๐ น. ประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ ณ อาคารสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ ชั้น ๕ ห้อง ๕๐๑
๒๑ พ.ค. ๑๙.๒๐น.-๒๐.๓๕ น. หลังลงจากเครื่องที่สนามบินขอนแก่นแล้วเข้าไปกราบถวายสักการะศพ พระเทพวิทยาคม (หลวงปู่คูณ ปริสุทฺโธ) ณ ศูนย์ประชุมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น
๓๑ พ.ค. รับมอบเอกสารที่ สกอ. รับทราบการเปิดหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบหาร การศึกษา โดยนายอธิพงษ์ ครูสอนดี ณ วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มมร

 

โดย : วัดหนองสวง   วันที่อัพเดต : 13/07/2015
 


 
วัดหนองสวง เลขที่ ๕๖ หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๒๒๐
ติดต่อพระครูสุธีวรสาร เจ้าอาวาส 
๐๙๑-๘๖๕๒๗๕๔ E-mail:Chantum51@gmail.com www.watnongsuang.net
ปรับปรุงข้อมูลครั้งล่าสุดเมื่อ 12 สิงหาคม 2562
QR Code เว็บไซต์