หน้าหลัก วัดหนองสวง พระครูสุธีวรสาร ประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม ดาวน์โหลด วิดีโอ ถาม-ตอบ ติดต่อวัดหนองสวง
  เมนูหลัก
 
  สถิติการเยี่ยมชม
 
 
สรุปศาสนกิจพระครูสุธีวรสาร ดร. ประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๘
 

สรุปศาสนกิจประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๘

จันทร์-ศุกร์ ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ปกติทำงานที่วิทยาลัยศาสนศาสตร์ศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลับมหามกุฏราชวิทยาลัย
๑ เม.ย. ๑๖.๓๐ น. เข้ากราบถวายสักการะพระโพธิญาณมุนี (หลวงปู่เมือง พลวฑฺโฒ) วัดป่ามัชฌิมาวาส ตำบลลำพาน อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
๒ เม.ย. นำคณาจารย์-นักศึกษาบางส่วนเสนอผลงานวิจัยทางด้านพระำทธศาสนา "ประสิทธิผลของการฝึกอบรมพระนักเผยแผ่วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ กาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย" ณ โรงแรมเพชรรัตน์ การ์เด้นท์ อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอด
๘ เม.ย. นำท่านพระมหานิวัฒน์ โยมนีน่าและคณะที่เดินทางมาจากอเมริกา เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ (ภูกุ้มข้าว) กราบพระพุทธไสยาสน์ ภูค่าว พิพิธภัณฑ์หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต วัดป่าสุทธาวาส สกลนคร กราบพระธาตุพนม จังหวัดนครพนม  และเยี่ยมชมตลาดอินโดจีน จังหวัดมุกดาหาร
๙ เม.ย. ๐๙.๓๐ น. เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาวิชาการการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาเก่า และปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ปี ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมสุธาสินี-ศีลคุณากร วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จำนวน ๑๘๕ รูป/คน
๑๑.๐๐ น. เป็นพระอุปัชฌาย์บวชนาคที่วัดพุทธนิมิตภูค่าว ๒ นาค
๑๒ เม.ย. ฌาปนกิจศพพ่อบัวภา ศรีลาพัฒน์ ณ เมรุวัดหนองสวง
๑๓ เม.ย. ๐๗.๓๐ น. พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันสงกรานต์ และทำบุญถวายทานอุทิศบุพการี
๑๐.๐๐ น. เทศบาลตำบลหนองสรวงและประชาชนทั้ง ๑๑ หมู่บ้าน ร่วมพิธีรดน้ำ ดำหัว ขอพรผู้สูงอายุ จำนวน ๕๑๒ คน ณ ลานปฏิบัติธรรมวัดหนองสวง
๑๔ เม.ย. เจริญพระพุทธมนต์ -ฉันภัตตาหารเพลบ้าน อ.ประวิช อ.ฐิติยา สินธุศิริ ที่เมืองกาฬสินธุ์
๑๕ เม.ย. ประชาชนชาวบ้านหนองสรวง ทั่ง ๔ หมู่บ้านร่วมถวายต้นดอกเงินเพื่อสมทบทุนสร้างศาลาปฏิบัติธรรมปัญโญภาส
 ๑๖ เม.ย. ร่วมแสดงมุทิตาจิตกับท่านพระครูวินัยกรโกศล (เจริญ) ในงานฉลองสมณศักดิ์พัดยศ จาก จต.ชท.เป็น จต.ชอ. ณ วัดป่าชัยมงคลโคกค่าย ตำบบหัวนาคำ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
๑๘ เม.ย. ๑๓.๐๐  น.พระสงฆ์ ๑๓ รูป ร่วมฟังพระปาฏิโมกข์ และบวชนาคบ้านท่าเรือ ๑ นาค ที่วัดหนองสวง
๑๙.๐๐ น. เจริญพระพุทธมนต์เย็นงานประจำปีวัดพุทธนิมิตภูค่าว ที่เจดีย์ใหญ่ ต.สหัสขันธ์ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์
๒๐ เม.ย. ๑๖.๓๐ น.นำคณาจารย์/เจ้าหน้าที่/นักศึกษา วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มมร กราบถวายน้ำสรงพระโพธิญาณมุนี (หลวงปู่เมือง พลวฑฺโฒ) ณ วัดป่ามัชฌิมาวาส บ้านดงเมือง
๒๑ เม.ย. ๐๙.๓๙ เจริญชัยมงคลคาถาในพิธีเททองหล่อพระพุทธรูป "สมเด็จพระบรมโลกนาถมหาราชธรรมราชา" ขนาดกว้าง ๓ เมตร สูง ๕ เมตร ณ วัดป่าบ้านคำใหญ่ ต.คำใหญ่ อ.ห่วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ โดยมีสมเด็จพระสังฆราช สปป.ลาว เป็นประธานสงฆ์
๓๐ เม.ย.  ๑๓.๐๐ น. ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ศาลายา นครปฐม เสร็จแล้วเดินทางกลับโดยเครื่องบินถึงวัด ๒๒.๐๐ น.

 
 

 
โดย : วัดหนองสวง   วันที่อัพเดต : 01/07/2015
 


 
วัดหนองสวง เลขที่ ๕๖ หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๒๒๐
ติดต่อพระครูสุธีวรสาร เจ้าอาวาส 
๐๙๑-๘๖๕๒๗๕๔ E-mail:Chantum51@gmail.com www.watnongsuang.net
ปรับปรุงข้อมูลครั้งล่าสุดเมื่อ 12 สิงหาคม 2562
QR Code เว็บไซต์