หน้าหลัก วัดหนองสวง พระครูสุธีวรสาร ประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม ดาวน์โหลด วิดีโอ ถาม-ตอบ ติดต่อวัดหนองสวง
  เมนูหลัก
 
  สถิติการเยี่ยมชม
 
 

สรุปศาสนกิจประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558


 

สรุปศาสนกิจประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558

วันที่ 1 กุมภาพันธ์  เจริญพระพุทธมนต์ - ฉันภัตตาหารเช้าบ้านคุณพ่อพัน บ้านนาอวน หมู่ที่ ๕ ต.หนองสรวง อ.หนองกุงศรี จ.กาใสินธุ์
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ เป็นประธานสงฆ์พิจารณาผ้ามหาบังสุกุลและประชุมเพลิงศพคุณครูแอ๊ด ณ เมรุวัดเวฬุวัน อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ นำคณะสงฆ์ ๑๕ รูป ร่วมฟังสวดพระปาฑิโมกข์ ณ อุโบสถวัดหนองสวง อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ เป็นประธานที่ประชุมกลุ่มงานจัดการศึกษา ครั้งที่ 2/2558 ณ ห้องประชุม 202 มมร.วศ.ก.
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ ร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมกรรมฐานคณะสงฆ์ธรรมยุตจังหวัดกาฬสินธุ์
วันที่ 8 กุมภาพันธ์
ประชุมเตรียมงานประชุมเพลิงศพพระครูสิริญาณโสภณ (เสรี ญาณโสภโณ) วัดป่าณสีลวันต์ บ้านหนองชุมแสง ต.หนองใหญ่ อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์
วันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ เจริญพระพุทธมนต์ ฉันภัตตาหารเช้างานทำบุญอุทิศคุณพ่อชม บุญผง
วันที่ 13 กุมภาพันธ์
คณะสงฆ์อำเภอหนองกุงศรี (ธรรมยุต) เป็นเจ้าภาพฟังพระสงฆ์สวดพระอภิธรรมงานบำเพ็ญกุศลศพ พระครูสิริญาณโสภณ ณ วัดป่าณสีลวันต์
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและประชาชนทั่วไปทำบุญครบรอบ 15 ปี วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ช่วงบ่ายเป็นประธานสงฆ์พิจารณาผ้ามหาบังสุกุลและประชุมเพลิงศพพระครูสิริญาณ โสภณ (เสรี ญาณโสภโณ) วัดป่าณสีลวันต์
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ ประชุมเพลิงศพแม่ย่วน สินธุกูต ณ เมรุวัดหนองสวง
วันที่ 16 กุมภาพันธ์
พิธีลงนามบันทึกข้อ ตกลงความร่วมมือ MOU ระหว่างวิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์กับสำนักงานป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติจังหวัดกาฬสินธุ์
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ นำคณะสงฆ์ ๑๔ รูป ร่วมฟังสวดพระปาฏิโมกข์ ณ วัดหนองสวง
วันที่ 20 กุมภาพันธ์
คณะครูนักเรียนโรงเรียนหนองสวงวิทยาคม ร่วมทำบุญตักบาตร ณ วัดหนองสวง
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ นำคณะศรัทธาญาติโยมทำความสะอาดบริเวณวัดหนองสวงเพื่อรองรับการอบรมปฏิบัติธรรม
วันที่ 22 กุมภาพันธ์
 เจริญพระพุทธมนต์ ฉันภัตตาหารเช้าบ้านพ่อทองดี ผู้ใหญ่บ้านหนองสรวงหมู่ที่ ๑
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านและคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อเตรียมงานทำบุญเทศน์มหาชาติสืบทอดประเพณีท้องถิ่น
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ เข้ารับรางวัล คนดีของแผ่นดิน ณ สโมสรทหารบก
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ ภาคเช้าประชุมคณะกรรมการสรรหา มมร,  ภาคบ่าย ประชุมสภาวิชาการ มมร ส่วนกลาง
วันที่ 28 ก.พ.- 2 มี.ค. อบรมปฏิบัติกรรมเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา (มาฆบูชา) ณ วัดหนองสวง ผู้เข้าร่วม 219 รูป/คน
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ สรงน้ำและบรรจุศพพระครูปัญญาสิริคุณ อดีตเจ้าคณะตำบลหนองสรวง (ธรรมยุต) ณ วัดป่าโสกเสน่หา บ้านด้วยยางดง ต.โคกเครือ อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์
 
โดย : วัดหนองสวง   วันที่อัพเดต : 01/07/2015
 


 
วัดหนองสวง เลขที่ ๕๖ หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๒๒๐
ติดต่อพระครูสุธีวรสาร เจ้าอาวาส 
๐๙๑-๘๖๕๒๗๕๔ E-mail:Chantum51@gmail.com www.watnongsuang.net
ปรับปรุงข้อมูลครั้งล่าสุดเมื่อ 12 สิงหาคม 2562
QR Code เว็บไซต์