หน้าหลัก วัดหนองสวง พระครูสุธีวรสาร ประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม ดาวน์โหลด วิดีโอ ถาม-ตอบ ติดต่อวัดหนองสวง
  เมนูหลัก
 
  สถิติการเยี่ยมชม
 
 
สรุปศาสนกิจประจำเดือนมกราคม 2558 งานประจำที่มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย กส.

สรุปศาสนกิจประจำเดือนมกราคม 2558

1 มกราคม 17.00 น. เป็นพระอุปัชฌาย์บวชนาคที่วัดหนองสวง 2 นาค  
18.00 น. เจริญพระพุทธมนต์เย็นงานทำบุญบ้านนาอวน
2 มกราคม
 07.30 น. รับบิณฑบาตร ฉันเช้าบ้านนาอวน 2 รูป
 
3 มกราคม
 07.30 น. เจริญพระพุทธมนต์ รับบิณฑบาตร ฉันเช้าบ้านพ่อเบิ้ม แม่เขียว หมู่ที่ 2 จำนวน 5 รูป
4 มกราคม
 07.30 น. เจริญพระพุทธมนต์ รับบิณฑบาตร ฉันเช้าบ้านพ่อประหยัด พรมคำมูล หมู่ที่ 1 จำนวน 9 รูป
5 มกราคม
 13.00 น.ลงอุโบสถที่วัดประชานิยม พระสงฆ์ 54 รูป
6 มกราคม
 09.30 น. ประชุมเตรียมโครงการอาสาพัฒนาพระนักเผยแผ่และปฏิบัติกรรมฐานที่ห้อง R 202
8 มกราคม
 12.00 น. กิจกรรมนักศึกษาจับสลากแลกของขวัญเนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ 2558
9 มกราคม
 09.00 น. ร่วม ประชุมฟังการชี้แจงนโยบายการบริหารจัดการกองทุนเงินสะสมของบุคลากรโดย บ.หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ณมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
13 มกราคม
 รับบิณฑบาตร ฉันเช้างานแต่งงานที่ กส.
09.30 น. ประชุมโครงการจริยธรรมสัญจรสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น ห้อง R 202
14 มกราคม
08.00-17.00 น. ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ร่วมโครงการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ณ มมร. วศ.ก.
15 มกราคม
 ดรงนคร วิชัยผิน ทำบุญเลี้ยงพระและเลี้ยงอาหารบุคลากรเนื่องในวันคล้ายวันเกิด
16 มกราคม
 ช่วงเย็นไปเยี่ยมวัดป่าราชพฤกษ์ พระครูสิริวิริยคุณ (หลวงปู่เพียร จาครโต)
17 มกราคม
 ร่วมงานพระราชทานเพลิงศพ พระครูทัศนปัญญาคุณ (กมล กมโล) อดีตเจ้าอาวาสวัดสามัคคีวนาราม อดีตเจ้าคณะตำบลบ้านจั่น (ธรรมยุต) อุดรธานี
21 มกราคม
เจริญพระพุทธมนต์ รับบิณฑบาตร ฉันภัตตาหารเช้าเทศบาลตำบลหนองสรวง จำนวน 11 รูป
22 มกราคม
 09.00-11.30 ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2557 บ่าย
13.00-17.00 น. ประชุมสภาวิชาการ ณ ตึก B 7.3 ชั้น 5 ห้อง 501 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ศาลายา นครปฐม
23 มกราคม
 13.00-17.30 น. ประชุมสรุปภาระงานครั้งที่ 1/2558 ณ ห้องประชุมสุธาสินี-ศีลคุณากร วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์
24 มกราคม
 09.00 น. เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาคุณธรรมนำความรู้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ ร้อยเอ็ด โดยใช้โปรแกรมคุณธรรม (Moral Program e) ณ สวนดอนธรรม อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
25 มกราคม
ทำพิธีขุดเจ้าแม่ตะเคียนทองขึ้นจากน้ำ
26 มกราคม
เจริญพระพุทธมนต์ รับบิณฑบาตร ฉันภัตตาหารเช้าบ้านพ่อบุญศรี ศรีมามาตย์ และทำพิธีอัญเชิญเจ้าแม่ตะเคียนทองเข้าวัดหนองสวง
 
30 มกราคม ผอ.ปปช.กาฬสินธุ์และคณะ ร่วมหารือกำหนดยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนขบวนการด้านคุณธรรมจริยธรรมสำหรับผู้นำ และเยาวชนจังหวัดกาฬสินธุ์
 
   
 
โดย : วัดหนองสวง   วันที่อัพเดต : 15/02/2015
 


 
วัดหนองสวง เลขที่ ๕๖ หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๒๒๐
ติดต่อพระครูสุธีวรสาร เจ้าอาวาส 
๐๙๑-๘๖๕๒๗๕๔ E-mail:Chantum51@gmail.com www.watnongsuang.net
ปรับปรุงข้อมูลครั้งล่าสุดเมื่อ 12 สิงหาคม 2562
QR Code เว็บไซต์