หน้าหลัก วัดหนองสวง พระครูสุธีวรสาร ประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม ดาวน์โหลด วิดีโอ ถาม-ตอบ ติดต่อวัดหนองสวง
  เมนูหลัก
 
  สถิติการเยี่ยมชม
 
 

ศาสนกิจประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๗


ศาสนกิจประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๗

๒ ธ.ค. ๒๕๕๗ ๐๐.๐๐-๒๒.๐๐ น. เดินทางไปประชุมเตรียมความพร้อมในการประเมินภายในมหาวิทยาลัยและงานนโยบาย แผน ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ศาลายา นครปฐม
๔ ธ.ค. ๒๕๕๗ เป็นประธานในพิธีเจริญชัยมงคลคาถาและนำ คณาจารย์เจ้าหน้าที่และนักศึกษาทุกชั้นปี ณ วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ
๕ ธ.ค. ๒๕๕๗
คณะครูนักเรียนและประชาชนชาวตำบลหนอง สรวงร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเช้า และร่วมพิธีถวายราชสักการะ ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ วัดหนองสวง อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์
๖ ธ.ค. ๒๕๕๗
นำคณะสงฆ์อำเภอหนองกุงศรี (ธรรมยุต) จำนวน ๑๙ รูป ลงอุโบสถ ณ วัดหนองสวง
๘ ธ.ค. ๒๕๕๗
รับบิณฑบาตรฉันภัตตาหารเช้าเนื่องในงานทำบุญอายุครบ ๙๐ ปี หลวงปู่สอ สุจิตฺโต ณ วัดเวฬุวัน อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์
๙-๑๐ ธ.ค. ๒๕๕๗
ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์อธิษฐานจิตงาน ทำบุญอายุวัฒนมงคลครบ ๖๔ ปี หลวงพ่อพระเทพสารเมธี เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์และเจ้าอาวาสวัดประชานิยม เมืองกาฬสินธุ์ และเป็นเจ้าภาพถวายปัจจัยทำบุญจำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท น้ำอ้อยสดตลอดงานวันที่ ๙-๑๐ ธันวาคม ในนามวิทยาลัยฯ ถวายปัจจัยจำนวน ๒๙,๔๐๐ บาท
๑๓-๑๕ ธ.ค. ๒๕๕๗
ผู้บริหารระดับสูงร่วมการประเมินคุณภาพภายในจาก สกอ. ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ศาลายา นครปฐม ผลการประเมิน ๓.๕๘
๑๘ ธ.ค. ๒๕๕๗ ๑๓.๓๐ น. ประชุมสภาวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ศาลายา นครปฐม
๑๙ ธ.ค. ๒๕๕๗
 ๐๘.๐๐-๑๗.๐๐ น. เป็นประธานและร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนเชิงบูรณาการฯ วิทยาลัยศาสน ศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ณ ค่ายลูกเสือสมอทอง เขื่อนลำปาว
๒๐-๒๑ ธ.ค.๒๕๕๗ สัมมนาการบริหารการศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑ ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ขอนแก่น
๒๒-๒๓ ธ.ค.๒๕๕๗
สัมมนาพระปริยัตินิเทศก์ทั่วประเทศ ว่าด้วยการจัดการศึกษาของคณะสงฆ์ประจำปี ๒๕๕๗ ณ วัดสามพระยา กรุงเทพมหานคร
๒๔ ธ.ค.๒๕๕๗
เป็นประธานปิดโครงการอบรมนักเผยแพร่ ธรรมทางวิทยุและโทรทัศน์ วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ณ สวนดอนธรรม เมืองกาฬสินธุ์
๒๖ ธ.ค.๒๕๕๗
ประชุมบุคลากรภายในว่าด้วยการกำหนดยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการวิทยาลัยฯ
๒๗ ธ.ค. ๒๕๕๗
เป็นพระอุปัชฌาย์ให้การอุปสมบท ณ พัทธสีมาวัดหนองสวง
๒๘-๒๙ ธ.ค.๒๕๕๗ เจริญพระพุทธมนต์เย็นและฉันภัตตาหารเช้า อุทิศส่วนกุศลแด่นางสาวรุ่งอรุณ อินารา บ้านหนองสรวง และเป็นพระอุปัชฌาย์ให้การอุปสมบท ณ พัทธสีมาวัดหนองสวง
๓๐ ธ.ค. ๒๕๕๗
ฉันภัตตาหารเพลที่บ้านโนนแดงน้อย ต.บ้านแท่น อ.ชนบท จ.ขอนแก่น  ๑๖.๐๐ น. เป็นพระอุปัชฌาย์ให้การอุปสมบท ณ พัทธสีมาวัดหนองสวง
๓๑ ธ.ค.๒๕๕๗  เจริญพระพุทธมนต์เนื่องในเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ๒๕๕๗ และต้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๘ (สวดมนต์ข้ามปี) จนถึงวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๘
   

 

โดย : วัดหนองสวง   วันที่อัพเดต : 30/12/2014
 


 
วัดหนองสวง เลขที่ ๕๖ หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๒๒๐
ติดต่อพระครูสุธีวรสาร เจ้าอาวาส 
๐๙๑-๘๖๕๒๗๕๔ E-mail:Chantum51@gmail.com www.watnongsuang.net
Latest update on 14 มิถุนายน 2022 ,Created by AdminC Co., Ltd.
QR Code เว็บไซต์  

 

russian porn xxx xvideos porn tube new porn latina teen anal cum bath video