หน้าหลัก วัดหนองสวง พระครูสุธีวรสาร ประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม ดาวน์โหลด วิดีโอ ถาม-ตอบ ติดต่อวัดหนองสวง
  เมนูหลัก
 
  สถิติการเยี่ยมชม
 
 

ศาสนกิจประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๗


๑ - ๒ พ.ย.
กฐินสามัคคีวัดหนองสวง ต.หนองสรวง อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ 
 
๓ พ.ย.
           ๑๒.๐๐ น. พระสงฆ์ คณาจารย์เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ร่วมแสดงมุทิตาสักการะในตำแหน่งรักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิม พระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
           ๑๒.๓๐ น. ประชุมกิจการคณะสงฆ์จังหวัดกาฬสินธุ์ (ธรรมยุต) ระดับเจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบลและพระเลขานุการ ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา วัดประชานิยม เมืองกาฬสินธุ์
 
๕ พ.ย.
           ๑๓.๐๐ น. ประชุมกำหนดนโยบายการบริหารภายในวิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
 
๗ พ.ย.
           นำคณะสงฆ์อำเภอหนองกุงศรี (ธรรมยุต) จำนวน ๑๘ รูป ลงอุโบสถสัญจร ณ วัดคำแคนสิทธาราม บ้านคำแคน ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์
 
๘ - ๑๑ พ.ย.
           พระสงฆ์สามเณรสอบธรรมสนามหลวงชั้นโท,เอก ณ วัดประชานิยม เมืองกาฬสินธุ์
 
๑๐ พ.ย.
           ๑๓.๐๐ น. ประชุมมอบหมายภาระงานให้บุคลากรทั้งหมด ทำ MOU ร่วมกับผู้แทนสถานีโทรทัศน์ Thai TV ช่อง ๑๗๗ 
           ๑๕.๐๐ น. ประชุมคัดเลือกนักศึกษาที่สมควรได้รับทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ จำนวน ๑๖๒ ทุน ๆ ละ ๔,๐๐๐ บาท และ ๒,๐๐๐ บาท
 
๑๑ พ.ย.
           ๑๗.๐๐ น. เป็นพระอุปัชฌาย์ให้การอุปสมบท (บวชพระ ๒ รูป) ณ พัทธสีมาวัดหนองสวง
 
๑๒ พ.ย.
           จัดสอบธรรมศึกษาชั้นตรี,โท,เอก ณ สนามสอบวัดหนองสวง ต.หนองสรวง อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์
 
๑๔ พ.ย.
           สวดพระอภิธรรมงานศพคุณแม่ภู โยมอุปัฏฐากวัดประชานิยม เมืองกาฬสินธุ์
 
๑๕ พ.ย.
           ร่วมงานประชุมเพลิงศพพระครูสุนทรธรรมโฆษิต อดีตเจ้าคณะอำเภอกันทรวิชัยและเจ้าอาวาสวัดป่าเลิงจาน เมืองมหาสารคาม
 
๑๖ พ.ย.
           รับบิณฑบาตรฉันภัตตาหารเช้างานทำบุญอุทิศคุณแม่ผง ภูกิ่งผา บ้านนาอวน ต.หนองสรวง อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์
 
๑๗ พ.ย.
           ๑๒.๐๐ น. รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากนักศึกษาในการบริหารจัดการและการจัดการ เรียนการสอนในวิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
 
๒๐ พ.ย.
           ๑๓.๐๐-๑๗.๐๐ น. ประชุมงานฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
 
๒๑ พ.ย.
           ๐๓.๐๐-๒๑.๐๐ น. เดินทางไปกราบถวายรายงานเรื่องการขอใช้ที่ดินของทางราชการ "หนองซำหมู" ในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ศาลายา นครปฐม
 
๒๒ พ.ย.
          นำคณะสงฆ์อำเภอหนองกุงศรี (ธรรมยุต) จำนวน ๑๙ รูป ลงอุโบสถสัญจร ณ วัดป่าประเสริฐธรรม บ้านหนองกบ อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์
          ๑๙.๐๐ น. เจริญพระพุทธมนต์งานฉลองสมณศักดิ์ พัดยศ พระครูวิริยสุนทร เจ้าอาวาสวัดสว่างศรีคงคา บ้านนาอวน ต.หนองสรวง อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์
 
๒๓ พ.ย.
          นำคณะสงฆ์จำนวน ๓๔ รูป รับบิณฑบาตรฉันภัตตาหารเช้าวัดสว่างศรีคงคา บ้านนาอวน
 
๒๕ พ.ย.
         ๑๐.๐๐ น. เป็นพระอุปัชฌาย์ให้การอุปสมบท (บวชพระ ๒ รูป) ณ วัดพุทธนิมิต (ภูค่าว) อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์
 
๒๗-๒๙ พ.ย.
        สัมมนาผู้บริหารระดับสูง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ณ ชวาลัน รีสอร์ท นครปฐม
 
๓๐ พ.ย.
        รับบิณฑบาตรฉันภัตตาหารเช้าบ้านพ่อลา ภูสมตา บ้านหนองสามขา อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์
        ๐๙.๐๐ น. เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียนของ นักศึกษาปริญญาโท วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
        ๑๑.๐๐ น. เจริญพระพุทธมนต์ฉันภัตตาหารเพลงานอายุวัฒนมงคลพระครูวรจิตตานุรักษ์ ครบ ๔๗ ปี ณ วัดป่าไม้แดง เมืองกาฬสินธุ์
โดย : วัดหนองสวง   วันที่อัพเดต : 30/12/2014
 


 
วัดหนองสวง เลขที่ ๕๖ หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๒๒๐
ติดต่อพระครูสุธีวรสาร เจ้าอาวาส 
๐๙๑-๘๖๕๒๗๕๔ E-mail:Chantum51@gmail.com www.watnongsuang.net
Latest update on 14 มิถุนายน 2022 ,Created by AdminC Co., Ltd.
QR Code เว็บไซต์  

 

russian porn xxx xvideos porn tube new porn latina teen anal cum bath video