หน้าหลัก วัดหนองสวง พระครูสุธีวรสาร ประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม ดาวน์โหลด วิดีโอ ถาม-ตอบ ติดต่อวัดหนองสวง
  เมนูหลัก
 
  สถิติการเยี่ยมชม
 
 

สำเนาของ วัดหนองสวง  1.jpg

 

ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้ากฐินสามัคคีสมทบทุนสร้างศาลาปฏิบัติธรรมปัญโญภาส
ณ  วัดหนองสวง  ตำบลหนองสรวง  อำเภอหนองกุงศรี  จังหวัดกาฬสินธุ์
๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๗

*************************

 

           ด้วยพุทธศาสนิกชนชาวบ้านหนองสรวง  ตำบลหนองสรวง  อำเภอหนองกุงศรี  จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้พร้อมใจกันสร้างศาลาปฏิบัติธรรมปัญโญภาส ลักษณะทรงไทย ๒ ชั้น ขนาดกว้าง ๑๖ เมตร ยาว ๓๐ เมตร   เพื่อประโยชน์แก่ผู้เข้าอบรมปฏิบัติธรรมและบำเพ็ญบุญกุศลทางพระพุทธศาสนา   ซึ่งต้องใช้ทุนทรัพย์ในการนี้ทั้งสิ้น  จำนวน  ๘,๗๐๐,๐๐๐  บาท  (แปดล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน)  แต่ทางวัดยังขาดทุนทรัพย์ที่จะทำการก่อสร้างเป็นจำนวนมาก  จึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน และศรัทธาลูกหลานพี่น้องชาวหนองสรวงที่ทำงานอยู่ต่างถิ่น ได้ร่วมกันบริจาคเงินสมทบทุนตามกำลังศรัทธา  และเพื่อเป็นการสร้างเสริมทานบารมีสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณ์พูนผลในการทั้งปวง  ปราศจากโรคาพาธภัยพิบัติทั้งมวล  มั่งมีทรัพย์สินเงินทองเจริญมั่นคงในหน้าที่การงาน  โดยมีกำหนดการดังนี้

วันเสาร์ที่ ๑  เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๗  ขึ้น  ๑๐ ค่ำ  เดือน  ๑๒

        เวลา  ๐๘.๐๐  น.   ตั้งองค์กฐินที่วัดหนองสวงเพื่อเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนร่วมบำเพ็ญกุศล

        เวลา  ๑๑.๐๐  น.  ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสามเณร   รับประทานอาหารกลางวัน

        เวลา  ๑๕.๐๐  น.   ขบวนแห่อัญเชิญผ้ากฐินสามัคคีรอบหมู่บ้านหนองสรวงตามประเพณีท้องถิ่น

        เวลา  ๑๙.๐๐  น.   พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์สมโภชผ้ากฐินสามัคคี

วันอาทิตย์ที่  ๒  เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๗  ขึ้น  ๑๑  ค่ำ  เดือน  ๑๒

        เวลา  ๐๗.๐๐  น.   ทำบุญตักบาตรภายในวัด  ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ ร่วมรับประทานอาหารเช้า 

        เวลา  ๑๐.๐๐  น.   พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคี  โดยการนำของพระมหาธีรวัฒน์ ธีรวฑฺฒโน วัดอาวุธวิกสิตาราม

                              พระสงฆ์ประกอบพิธีกฐินกรรม/อนุโมทนา  รับของที่ระลึกเป็นเสร็จพิธี

        จึงขอเชิญชวนท่านพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน  ได้ร่วมทอดผ้ากฐินสามัคคีตามกำลังศรัทธา ขออานุภาพบุญกุศลจงดลบัลดาลให้ท่านทั้งหลายพร้อมครอบครัว ประสบแต่สิ่งอันเป็นมงคลปราศจากโรคาพาธภัยพิบัติทั้งมวล  เจริญมั่นคงในหน้าที่การงานตลอดกาลเป็นนิตย์เทอญฯ

 

หมายเหตุ    

        บริจาคผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาหนองกุงศรี ชื่อบัญชีวัดหนองสวง เลขที่บัญชี ๔๔๖-๑-๐๒๘๙๗-๖
        สำเนาการโอนเงินไปยังวัดหนองสวง  ๕๖  หมู่ที่ ๔ ต.หนองสรวง  อ.หนองกุงศรี  จ.กาฬสินธุ์  ๔๖๒๒๐
        เพื่อออกใบอนุโมทนาบัตร หรือโทรศัพท์ติดต่อพระครูสุธีวรสาร  เจ้าอาวาส ๐๙-๑๘๖๕-๒๗๕๔ 
        E-mail: Chantum51@gmail.coM หรือติดตามข่าวสารได้ที่ watnongsuang.net

 

โดย : วัดหนองสวง   วันที่อัพเดต : 02/01/2016
 


 
วัดหนองสวง เลขที่ ๕๖ หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๒๒๐
ติดต่อพระครูสุธีวรสาร เจ้าอาวาส 
๐๙๑-๘๖๕๒๗๕๔ E-mail:Chantum51@gmail.com www.watnongsuang.net
ปรับปรุงข้อมูลครั้งล่าสุดเมื่อ 12 สิงหาคม 2562
QR Code เว็บไซต์