หน้าหลัก วัดหนองสวง พระครูสุธีวรสาร ประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม ดาวน์โหลด วิดีโอ ถาม-ตอบ ติดต่อวัดหนองสวง
  เมนูหลัก
 
  สถิติการเยี่ยมชม
 
 
ศาสนกิจพระครูสุธีวรสาร ดร. วันที่ ๑-๑๒ เมษายน ๒๕๕๗
๑ เมษายน เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. เป็นประธานคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง ฯลฯ ณ ห้องประชุม R ๒๐๒ วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ ภาพประกอบที่ ๑
 
๒ เมษายน เวลา ๑๔.๐๐ น. ร่วมพิธีบรรพชาสามเณร จำนวน ๖๕ รูป ณ วัดประชานิยม อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ ในโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนฯ วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ กาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ภาพประกอบที่ ๒-๓
 
 
๓ เมษายน เวลา ๑๐.๐๐-๑๗.๐๐ น. เป็นประธานคณะกรรมการพิจารณาผลการสอบสวนข้อเท็จจริง ฯลฯ ณ ห้องประชุม R ๒๐๒ วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ ภาพประกอบที่     เวลา ๑๘.๐๐ น. ให้การบรรพชาอุปสมบทนายสุวรรณ กินะรี ณ อุโบสถวัดหนองสวง 
 
๔ เมษายน เวลา ๑๓.๐๐ น. แจ้งผลการสอบสวนข้อเท็จจริง ฯลฯ ณ ห้องประชุม R ๒๐๒ วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  เวลา ๑๙.๐๐ น. สวดพระอภิธรรมงานศพนางสาวจิตวัน สีมี ณ บ้านหนองสรวง
 
๕ เมษายน เวลา ๐๘.๐๐ น. ให้การบรรพชาสามเณร ณ วัดหนองสวง เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นประธานสงฆ์ในการฌาปนกิจศพนางสาวจิตวัน สีมี เวลา ๑๗.๐๐ น. ให้การบรรพชาอุปสมบท นายทรงวุฒิ แสงมหาชัย นายสุวรรณ์ ขันธ์ชารี  เวลา ๑๙.๐๐ น. สวดพระพุทธมนต์เย็นบ้านนางสาวจิตวัน สีมี
 
๖ เมษายน เวลา ๐๗.๓๐ น. ฉันภัตตาหารเช้าวัดป่าราชพฤกษ์ เวลา ๐๙.๐๐ น. ให้การบรรพชาอุปสมบท นายบัณฑิต กุลสอนงาม นายธีระวัฒน์ สุพรรณโมก และนายจักรกริช สุพรรณโมก ณ วัดป่าราชพฤกษ์ เวลา ๑๘.๐๐ น. สวดพระพุทธมนต์เย็นบ้านนางสาวจิตวัน สีมี เวลา ๑๙.๐๐ น.แสดงธรรมบ้านนาบง
 
๗ เมษายน เวลา ๐๗.๓๐ น. ฉันภัตตาหารเช้า บ้านนางสาวจิตวัน สีมี เวลา ๐๙.๐๐ น. ติดตั้งพัดลมที่ศาลาบุญมีวิมุติ จำนวน ๑๐ ตัว
 
๘ เมษายน เวลา ๑๘.๐๐-๒๑.๐๐ น. เดินทางไปร่วมเป็นเจ้าภาพฟังสวดพระอภิธรรมคุณแม่นารี ศรีสุระ โยมมารดาของพระเดชพระคุณพระราชปริยัติวิมล เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด (ธ) รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด เสร็จแล้วเดินทางไปร่วมงานผูกพัทธสีมาตัดหวายลูกนิมิตวัดป่าราชพฤกษ์ ภาพประกอบที่ ๔-๕
 
 
 
๙-๑๐ เมษายน เจริญพระพุทธมนต์ นั่งปรกอธิษฐานจิต ในพิธีผูกพัทธสีมา ตัดหวายลูกนิมิตวัดป่าราชพฤกษ์ ภาพประกอบที่ ๖
 
 
๑๒ เมษายน เวลา ๐๗.๓๐ น. เจริญพระพุทธมนต์-ฉันภัตตาหารเช้าบ้านแม่กอง สีมี บ้านหนองสรวง
โดย : วัดหนองสวง   วันที่อัพเดต : 13/04/2014
 


 
วัดหนองสวง เลขที่ ๕๖ หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๒๒๐
ติดต่อพระครูสุธีวรสาร เจ้าอาวาส 
๐๙๑-๘๖๕๒๗๕๔ E-mail:Chantum51@gmail.com www.watnongsuang.net
ปรับปรุงข้อมูลครั้งล่าสุดเมื่อ 12 สิงหาคม 2562
QR Code เว็บไซต์