หน้าหลัก วัดหนองสวง พระครูสุธีวรสาร ประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม ดาวน์โหลด วิดีโอ ถาม-ตอบ ติดต่อวัดหนองสวง
  เมนูหลัก
 
  สถิติการเยี่ยมชม
 
 

สรุปภารกิจประจำเดือนมีนาคมของ พระครูสุธีวรสาร ดร.


๑ - ๒ มีนาคม           ทำบุญอายุวัฒนมงคลครบ ๔๘ ปี, พิธีวางศิลาฤกษ์ศาลาปัญโญภาส ขนาด ๑๖x๓๐ เมตร ๒ ชั้น งบประมาณก่อสร้าง ๘๗๐,๐๐๐ บาท, ทำบุญฟังเทศน์มหาชาติประจำปี โดยกราบนิมนต์พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์มาเจริญพระพุทธมนต์ ๑๒ รูป ถวายเพลพระภิกษุสามเณร จำนวน ๑๐๘ รูป 
 
๖ มีนาคม ๑๗.๐๐ น.    บรรพชาอุปสมบท นายธีระศักดิ์ คำหารพล ณ อุโบสถวัดหนองสวง
 
๘ มีนาคม ๑๗.๐๐ น.    บรรพชาอุปสมบท นายวิชิต ไชยหม้อ นายจัตุพร บุญพัฒน์ ณ วัดอรุณเรืองศรี
 
๙ มีนาคม ๑๗.๐๐ น.    บรรพชาอุปสมบท นายจันทร์เนือง สามารถกุล นายวรากร พรสา ณ อุโบสถวัดหนองสวง
 
๑๓ มีนาคม ๑๗.๐๐ น. บรรพชาอุปสมบท นายนิตย์ มุลตรีบุตร นายทวีสิทธิ์ บุญไสย นายเมทะนี เฉลิมพาน นายทวิช โสนะโชติ นายสุนันท์ จันแทน และเด็กชายวัชรพงษ์ สีเสน ณ วัดอรุณเรืองศรี
 
๑๔ มีนาคม ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาปฏิบัติการสอน คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ที่โรงเรียนวัดบ้านดงกลาง อ. ยางตลาด ที่เสร็จสิ้นภารกิจปฏิบัติการสอน ๑๗.๐๐ น. บรรพชาอุปสมบท นายสมพงษ์ สุภะอุดร ณ อุโบสถวัดหนองสวง (ภาพที่ 1)


 
๑๖ มีนาคม ๐๙.๐๐ น.   บรรพชาอุปสมบท นายอรรณพ มณีภัณฑ์ นายกรกช อุปชัว นายพิสัณห์ หัตถกิจจำเริญ นายพงษ์พิทักษ์ จำปา ณ วัดป่าราชพฤกษ์ และสามเณรวรรชนะ คำหล้า
 
๑๗ - ๒๐ มีนาคม         เป็นคณะกรรมการอำนวยการสอบปลายภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ณ วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (ภาพที่ 2)
 
๒๑ มีนาคม ๑๗.๐๐ น.  บรรพชาอุปสมบท นายขาว กัลยาวงศ์ นายวีรยุทธ สายยาพัฒน์ นายอาทิตย์ กัลยาวงศ์ และนายปิยณัฐ อุปแก้ว ณ อุโบสถวัดหนองสวง (ภาพที่ 4)
 
 
๒๒ มีนาคม ๑๗.๐ น.    บรรพชาอุปสมบท นายอัศวกร กาละมุล นายปรีชา ภูผาโลน และเด็กชายมานะ ภูมีเมฆ ณ อุโบสถวัดเวฬุวัน
 
๒๔ มีนาคม  พิธีลงนามความร่วมมือโครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการตามแนว ยุทธศาสตร์ฯ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตกาฬสินธุ์ (ภาพที่ 3)
๒๕-๒๖ มีนาคม           เจริญพระพุทธมนต์เย็น ฉันภัตตาหารเช้า บ้านหนองสรวง นายจำนงค์ นันประเทศ เจ้าภาพ
 
๒๗ มีนาคม ๐๗.๓๐ น. ฉันภัตตาหารเช้า บ้านโคกใหญ่ นายสาคร สีลาคำ ๑๗.๐๐ น. บรรพชาอุปสมบท นายวินัย สีลาคำ ณ วัดอรุณเรืองศรี (ภาพที่ 5-6)

 
๒๘ มีนาคม ๑๗.๐๐ น. บรรพชาอุปสมบท นายเสกสรร นาสมใจ ณ อุโบสถวัดหนองสวง ๑๙.๐๐ น. สวดพระอภิธรรมงานบำเพ็ญกุศลศพคุณแม่คำบาง พละสุข
 
๒๙ มีนาคม ๐๗.๐๐ น.  ฉันภัตตาหารเช้า บ้านนายบุญถัน นาสมใจ ๐๙.๐๐ น. บรรพชาสามเณร ๙ รูป ๑๓.๐๐ น. บรรพชาอุปสมบท นายธีริทธิ์ สารขันธ์ ๑๕.๐๐ น. ฌาปนกิจศพคุณพ่อราน ภูบัวนาค  ณ เมรุวัดบ้านนาอวน ๑๘.๐๐ น. สวดพระพุทธมนต์เย็นงานศพพ่อราน ภูบัวนาค ๑๙.๐๐ สวดพระอภิธรรมงานบำเพ็ญกุศลศพคุณแม่คำบาง พละสุข ๒๐.๐๐ น. เจริญพระพุทธมนต์เย็นบ้านนายบุญถัน นาสมใจ 
 
๓๐ มีนาคม ๐๗.๐๐ น.  ฉันภัตตาหารเช้า อุทิศส่วนกุศลนายปรีชา นาสมใจ และบรรจุอัฐิ
 
๓๑ มีนาคม ๐๗.๐๐ น.  เจริญพระพุทธมนต์ ฉันภัตตาหารเช้า บ้านนางเฒ่า พันธุ์บุบผา
 
 
 
 
 
 
 
โดย : วัดหนองสวง   วันที่อัพเดต : 04/04/2014
 


 
วัดหนองสวง เลขที่ ๕๖ หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๒๒๐
ติดต่อพระครูสุธีวรสาร เจ้าอาวาส 
๐๙๑-๘๖๕๒๗๕๔ E-mail:Chantum51@gmail.com www.watnongsuang.net
ปรับปรุงข้อมูลครั้งล่าสุดเมื่อ 12 สิงหาคม 2562
QR Code เว็บไซต์