วัดหนองสวง เลขที่ ๕๖  หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองกุงศรี  จังหวัดกาฬสินธุ์  ๔๖๒๒๐ 
ติดต่อพระครูสุธีวรสาร  เจ้าอาวาส ๐๙๑-๘๖๕๒๗๕๔ E-mail:chantum51@gmail.com
ปรับปรุงข้อมูลครั้งล่าสุดเมื่อ 12 สิงหาคม 2562