หน้าหลัก วัดหนองสวง พระครูสุธีวรสาร ประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม ดาวน์โหลด วิดีโอ ถาม-ตอบ ติดต่อวัดหนองสวง
ติดต่อวัดหนองสวง

  กรุณากรอกข้อมูลการติดต่อให้ครบถ้วน
ชื่อสกุล* :
ที่อยู่* :
โทรศัพท์* :
Email* :
ประเภทการติดต่อ* :
ข้อความ* :
 

ติดต่อเพิ่มเติม : วัดหนองสวง เลขที่ ๕๖ หมู่ที่ ๔
ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๒๒๐
ติดต่อพระครูสุธีวรสาร เจ้าอาวาส ๐๙๑-๘๖๕๒๗๕๔
E-mail:chantum51@gmail.com
เว็บไซต์วัดหนองสวง http://watnongsuang.net

 
วัดหนองสวง เลขที่ ๕๖ หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๒๒๐ ติดต่อพระครูสุธีวรสาร เจ้าอาวาส ๐๙๑-๘๖๕๒๗๕๔
E-mail:chantum51@gmail.com เว็บไซต์วัดหนองสวง http://watnongsuang.net